General

Mesa General 31/10/23 L’Ajuntament només retalla i no negocia. Comencem a mobilitzar-nos

Aquest matí la CGT hem assistit a mesa general amb el següent ordre del dia:

  1. Taules salarials
  2. Permís vuit setmanes menors de vuit anys
  3. Informe sindicatura de comptes (Triennis i premi d’antiguitat)

A primera hora, abans que se celebrés la mesa unes quantes treballadores ens hem presentat davant de la gerència de persones al carrer escar per penjar una pancarta i entregar l’escrit que han redactat el grup de treball de conciliació de l’IMSS en nom de totes les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona  afectades per aquesta retallada.

  1. Taules salarials

La mesa comença amb el punt de les taules salarials d’enguany pendents de signar per la part social, recordem que ens havíem negat a signar-les a causa que havien inclòs les retribucions dels gerents i personal eventual, personal que no està adscrit al conveni de les treballadores de l’ajuntament i que a sobre s’han apujat quasi un 9% del sou en total, fet que no podem aprovar, des de CGT ja hem fet crítica que la pujada salarial per la plantilla era irrisòria en comparació al percentatge d’inflació, encara ens sembla més greu que les persones amb salaris més alts s’apugin el sou i a sobre pretenguin que la part social ho signi.

A la reunió d’avui ens han presentat les taules salarials de nou, però sense el punt 4, ja no apareixen els conceptes salarials dels gerents i personal eventual. El sou se l’han pujat igual, però no serem còmplices d’aquest fet.

  1. Permís vuit setmanes menors vuit anys

Tots els sindicats han expressat el seu disgust i el seu rebuig davant la imposició del canvi del permís de deixar de ser retribuït tal com es preveu al TREBEP.

CGT exposem el següent en consonància amb el nostre comunicat El nou govern s’està cobrint de glòria:

Des de CGT, ens sumem al rebuig a aquesta mesura que n’evidencia que l’entrada del nou govern ve disposat a retallar drets i els sous de les treballadores (premi d’antiguitat, triennis) i ara, a més, atacant a la conciliació familiar en la qual tant ens està costant avançar.

En comptes de fer les nostres al·legacions hem llegit l’escrit que han fet les treballadores i que els han fet arribar per diferents vies, després que divendres van rebre aquesta notícia que evidentment, va indignar i decebre.

NI UNA RETALLADA EN DRETS. EL PERMÍS DE 8 SETMANES HA DE SER RETRIBUÏT

El passat mes de juny del 2023 es va fer un salt en la matèria de conciliació familiar amb l’entrada en vigor pel Reial Decret 5/2023, de 28 de juny, en el que els guanyaven el dret d’acollir-se a un permís no superior a 8 setmanes, per la cura de menors de 8 anys. El RD estableix que haurà de ser un permís retribuït a partir de l’agost del 2024; però per primera vegada, el nostre Ajuntament va ser pioner a l’hora de garantir que totes les seves empleades i empleats poguéssim gaudir d’aquest dret de forma retribuïda des del primer moment. Així es va recollir en l’àmbit del TREBEP, un DRET retribuït.

El permís per cura de fills i filles o menors acollides fins als 8 anys ha de ser retribuït. És just i necessari. Així es va pactar i aquest era el compromís de l’Ajuntament de Barcelona.

Ara, el dia 27 d’octubre, l’Ajuntament comunica unilateralment que deixarà de ser retribuït a partir del dia 1 de novembre. El nou govern municipal està retallant els drets de les treballadores a la conciliació familiar. Està fent un cop de volant respecte la direcció que com a ciutat hauríem de portar, que és la d’enfocar-nos cap als drets, posar la vida al centre i facilitar la conciliació familiar, la cura dels infants i el progrés en drets socials.

Les treballadores de l’Ajuntament ens oposem rotundament a aquesta decisió i exigim al govern municipal que reculi, rectifiqui i mantingui el compromís de què el permís de les 8 setmanes sigui retribuït.

Per les famílies afectades, des de l’1 de novembre de 2023 fins al 2 d’agost de 2024, suposa un greuge comparatiu respecte de les famílies que l’ha estat gaudint fins ara. Per les famílies que el tenen aprovat i n’estan gaudint o l’han de gaudir pròximament suposa a més un desgavell familiar, en haver de refer la planificació atès que comptaven amb la retribució.

Grup de treball de conciliació de lIMSSB.

CGT concloem recordant que a la nota informativa signada pel gerent de RH que va enviar a la plantilla del permís diu que és retribuït, demanem a l’administració que ens informeu, com a mínim, quin és el motiu per fer un pas enrere per tal de rebaixar una mica el sentiment de què poden fer amb nosaltres el que vulguin, aquestes praxis transmeten molta desconfiança i inseguretat per les persones que treballen en aquest Ajuntament.

El dia de la concentració a pl. sant Jaume pel tema dels triennis i el premi d’antiguitat ens van dir que no era un problema de diners, això tampoc ho és?

Ens sumem a la resta de sindicats informant que fins que no es tracti de nou aquest tema amb la part social no estem disposats a continuar negociant res.

Aquest fet està comportant que, l’administració està cessant a substitutes que estan cobrint les persones que estan gaudint aquest permís, treballadores que es veuen obligades a trencar el permís a partir de dijous amb l’enrenou familiar que comporta, incertesa a com afecta pel que fa a la cotització a aquelles que ho volen gaudir a partir d’ara…

L’administració excusa aquesta praxi dient que no era un acord signat per la part social, que només apareix a la nota informativa del gerent. Que va ser una decisió retribuir-la i ara ha estat una decisió no retribuir-la.

Justifiquen la decisió unilateral de l’Ajuntament de suspendre la retribució del permís, amb la  nota de la Generalitat, aquesta nota no és vinculat, no existeix cap obligació legal que impedeixi retribuir el permís,

Un Ajuntament que s’autoproclama progressista, feminista i avançat en matèria de conciliació familiar? Que es deixin d’eslògans i comencin a treballar de veritat en tot això.

La mesa no ha pogut avançar en el següent punt “Impacte de l’informe de sindicatura de comptes” donat el conflicte que s’ha generat en la discussió del tema anterior del permís parental. Ja els va bé anar procrastinant a força de batacades a la plantilla. No tenen vergonya.

Des de CGT fem una crida a organitzar-nos als centres de treball, a penjar pancartes i a estar amatents per futures mobilitzacions.

CGT Ajuntament