Comparativa 2019-2015, resultats eleccions sindicals a l’Ajuntament

3 maig 2019

Agraïm la participació i/o recolzament de tothom en aquestes eleccions. Incloent les candidates i candidats que han donat suport a les llistes de CGT i les persones que ens han votat, tot fent confiança en nosaltres i en la nostra feina. Felicitem a tots els sindicats que formaran part de la mesa general de negociació, de les diferents meses temàtiques i del (esperem que definitivament) repartiment proporcional de la representació en diversos organismes, com per exemple els diferents comitès de seguretat i…

Read more »

Manteniment del poder adquisitiu?

5 abril 2019
Manteniment del poder adquisitiu?

Un dels èxits més celebrats de l’actual Acord de Condicions de Treball signat per CCOO, UGT i SAPOL són els increments retributius superiors als marcats per la normativa pressupostària i que han estat aconseguits sota la figura de «complement d’experiència professional». Amb aquests increments s’ha…

Read more »

I la salut? Bé, gràcies

3 abril 2019
I la salut? Bé, gràcies

Parlar de seguretat i salut laboral no és cosa de broma. En què pot afectar el lloc de treball a la nostra salut? 1) A nivell col·lectiu. 2) A nivell individual. Tot recordant que la majoria d’organismes autònoms tenen comitès de seguretat i salut propis…

Read more »

El fons de pensions, un pèssim negoci

26 març 2019
El fons de pensions, un pèssim negoci

Dins del recent Acord de Condicions de Treball els sindicats de la Mesa Negociadora van acordar el criteri d’aplicació dels increments salarials addicionals previstos pel govern de l’Estat, que en…

Read more »

Eleccions Sindicals 2019

17 març 2019
Eleccions Sindicals 2019

L’aposta de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona gira entorn els següents eixos: PER LA IGUALTAT: Entre el personal funcionari, laboral i interí. En les retribucions,…

Read more »

PARTICIPA ACTIVAMENT A LES CONVOCATÒRIES DE LA VAGA GENERAL DE 24 HORES DEL 8 DE MARÇ

6 març 2019
PARTICIPA ACTIVAMENT A LES CONVOCATÒRIES DE LA VAGA GENERAL DE 24 HORES DEL 8 DE MARÇ

Per aturar-ho tot, per a garantir l’èxit de la vaga feminista, cal que totes ens posem en marxa. Hi ha convocades un munt de mobilitzacions arreu, podeu consultar les que…

Read more »

XARXES SOCIALS

Twitter: @CGT_AjBarcelona 
Facebook: Pàgina Secció 
Telegram: https://t.me/cgt_AjB