Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes

El III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona preveu dos òrgans paritaris Ajuntament/sindicats (és el resultat de la negociació col·lectiva): La Comissió paritària de seguiment del Pla d’igualtat i la Comissió Tècnica d’Igualtat, encarregats d’elaborar les directrius i de supervisar-ne l’acompliment.

III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona.