Fons d’Ajuts d’Acció Social – FAS

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’uns fons d’ajuts d’acció social pels treballadors municipals i periòdicament s’aproven, amb la participació dels sindicats, les corresponents bases per la concessió d’Ajuts del Fons d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona.