Comissió de Cultura i Esports 

La Comissió de Cultura i Esports (tant de la Junta de Personal i com del Comitè d’Empresa) de l’Ajuntament de Barcelona és una comissió que gestiona un fons dedicat a la promoció de la cultura i l’esport entre els/les treballadors/es municipals. La posició de la CGT és contrària a com s’ha gestionat aquests fons fins ara en la mesura que no ha beneficiat a tota la plantilla municipal i, per això, sempre reclamem que es traspassin aquests fons al Fons d’Ajuts d’Acció Social (FAS).