apublicas

Amiant en dependències municipals de l’Ajuntament de @Cerdanyola on hi ha 60 treballadors i treballadores realitzant les seves feines.

Amiant en dependències municipals de l’Ajuntament de @Cerdanyola on hi ha 60 treballadors i treballadores realitzant les seves feines. L’equip de govern de l’esquerra transformadora no pren mesures

Arriba