SEGURETAT I SALUT DURANT EL CORONAVIRUS.

La situació que estem vivint implica per al personal amb treball presencial i en menor mesura per als que fan teletreball, una sèrie de riscos laborals físics i una elevada probabilitat de riscos psicosocials  (ansietat, dol, estrès emocional, por a contraure malaltia) que cal gestionar tant ara, com quan progressivament ens facin reincorporar als llocs de treball.

Per a la gestió emocional  present, per exemple l’ansietat o por a emmalaltir, tenim una web del departament de salut amb bons consells:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/divulgacio/

Pel que fa als riscos actuals hi ha dos documents penjats a la intranet pel departament de prevenció de l’Ajuntament, que donen pautes d’actuació davant dels riscos laborals:

– Mesures preventives segons el risc d’exposició, per als que fem treball presencial.

– Recomanacions preventives per al teletreball, per als que teletreballem.

També és d’interès un formulari fet per una associació d’entitats sanitàries i socials, que permet realitzar una autoavaluació del lloc en el teletreball, tot i que som conscients que hi ha recomanacions difícils de complir en aquests moments.

Un dia o altre començarà el desconfinament però seguiran sent necessàries moltes mesures preventives, sobre les quals l’Ajuntament haurà de continuar actuant: equips de protecció, mampares, augment de ventilació,… I caldria una mesura important: cal mantenir la distància de seguretat  de 2 metres i això hauria d’implicar per exemple treballar presencialment setmana sí, setmana no; o fer torns alternatius dilluns, dimecres, divendres i per altra banda dimarts i dijous. I sobretot cal que no hi hagi rigidesa horària, per a que la gent pugui tant evitar les hores punta dels transports públics com conciliar amb menors o persones dependents que estiguin a casa. La filosofia hauria de ser (en feines que es pot seguir fent teletreball) només assistir al centre laboral per complementar la feina que no podem fer amb el teletreball (imprimir documents, correu intern o extern, etc.).

Tot tenint en compte que el personal més vulnerable ( amb certes malalties, embarassades, majors de 60 anys,…) han de ser els últims en tornar a fer treball presencial.

També caldria plantejar-se altres mesures preventives com la realització de tests, formació a la plantilla en temes de seguretat i fer noves avaluacions dels llocs de treball, amb els canvis físics que siguin necessaris, a l’haver-hi una modificació substancial de les condicions. I cal tenir present que l’esgotament és major quan es treballa amb Equips de Protecció Individual i la càrrega de treball estressant és també major.  Ho podeu veure en el vídeo del següent enllaç:

Per altra banda us volem informar que la CGT de Catalunya  ha fet una primera comanda mascaretes  per valor de 16.000 euros que es donaran a l’Institut Català de la Salut.

 Posteriorment s’ha realitzat una campanya de donacions que ha obtingut 42.000 euros i amb aquests diners s’està gestionant l’adquisició de monos d’autoprotecció reutilitzables a una fàbrica de Rubí i l’adquisició de més mascaretes i ulleres de protecció al mercat internacional, per fer l’oportuna donació.

Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer en aquest correu: ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org