TOTS ELS SINDICATS LLUITEM PER LA JUBILACIÓ PARCIAL I ANTICIPADA INCENTIVADA

A la CGT lluitem per la jubilació parcial i anticipada incentivada en les millors condicions, però exigim que es negociï per part de tots els sindicats i amb la col·laboració de tot el personal, no en una mesa que es va constituir saltant-se la normativa, ja que s’autoconvoquen només els sindicats signants del conveni.

Un tema tan important no es pot tractar en una mesa derivada del seguiment del conveni per excloure altres sindicats. I en cas extrem, si es constitueix una mesa d’aquest tipus, hi han de participar tots els sindicats amb capacitat negociadora.

Hi ha una cosa molt clara, qualsevol tema nou a negociar entre sindicats i administració (sigui aquest o tants d’altres) va a l’anomenada mesa general de negociació (on hi ha CCOO, UGT, CGT i CSIF). La mesa de seguiment del conveni  o meses que en derivin (amb UGT, CCOO i SAPOL) simplement ha de fer això, seguiment, no poden negociar ni incorporar res de nou.

A més a la CGT volem que tothom participi en les negociacions, doncs ens cal la força, les idees i les aportacions de tots els sindicats i de tot el personal.

On es podria negociar llavors? A part de la mesa general de negociació, es pot negociar a la Junta de personal i al comitè d’empresa i a les corresponents meses de funcionaris i laborals. Allà hi són tots els sindicats i seria un criteri molt apropiat al ser les condicions de prejubilació diferents segons es tracti de personal laboral o funcionari.

Instem a l’administració i als sindicats signants del conveni a respectar els drets de tots els representants dels treballadors.

Al final del text trobareu un enllaç amb la normativa reguladora en la què ens basem.

Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona