General

Situació a l’Institut Municipal d’Hisenda

El personal d’atenció al contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda ha fet públic, en data 20 de desembre, el següent comunicat:


“Bon dia companys, possiblement heu vist que els col·laboradors del Departament d’Atenció al Contribuent estem fent actes de protesta per determinades decisions de la nostra Direcció i Gerència i considerem que seria bo que us compartim breument, quins són els motius del nostre malestar:

– Denegació del teletreball en la modalitat 3/2:Fa 2 anys que prestem servei al contribuent a través del sistema de videotrucada, el qual  es va crear precisament per a facilitar una atenció personalitzada i finalitzadora sense la necessitat de que el contribuent hagués de venir presencialment a la nostra seu. Aquest sistema, que facilita  el treball a distància, ha estat elogiat a les memòries de l’IMH i compta amb molt bona acceptació per part dels contribuents.

Tot i les seves possibles millores, tal i com ha quedat demostrat en aquests dos anys, aquest sistema fa totalment viable la possibilitat de mantenir el teletreball en la modalitat de 3/2, assegurant igualment més del 75% dels col·laboradors en atenció presencial.

La denegació per tant de continuar amb aquest format ens sembla injustificada.

– Imposició de cedir la nostra imatge a la videotrucada.Tanmateix, la Direcció ha decidit aprofitar el moment per implementar l’obligació als col·laboradors d’obrir la càmera durant tot el procés de la videotrucada ( fins ara només el contribuent estava obligat a obrir-la en el moment de la identificació). Aquesta imposició genera molta angoixa en alguns de nosaltres pel perill que implica de que es faci un ús fraudulent de la nostra imatge a les xarxes socials. Cal dir que cap altre organisme amb sistema de videotrucades obliga a la cessió d’imatge als professionals o col·laboradors (AEAT, Seguretat Social, altres Ajuntaments…). Aquests neguits han estat totalment ignorats. Sembla que ser pioners és més important que la seguretat i el benestar dels treballadors.

Creiem que tenim motius justificats per a protestar per aquestes decisions i per suposat, ens agradaria comptar amb el vostre suport en les properes mobilitzacions ( la següent serà l’assemblea de demà dia 20, suposem que ja heu rebut la convocatòria). “

Si més no, us agrairíem molt que ens feu arribar el vostre suport contestant aquest correu. Per a nosaltres seria un acte molt significatiu.”