PRIMERA SENTÈNCIA SOBRE LA FIXESA DEL LLOC DE TREBALL DELS INTERINS, ACONSEGUIDA PER LA LLUITA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A L’AJUNTAMENT D’ALACANT.

Aquest dilluns 8 de juny, un jutjat d’Alacant ha reconegut com a fixa a una treballadora interina de l’ajuntament d’aquesta ciutat, després de portar més de 13 anys de servei públic.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de març ja reconeixia l’abús de la temporalitat amb el personal que treballa a l’Administració. Ara, la sentència d’Alacant, és el primer pas per acabar amb la precarietat d’aquest personal durant anys i obre la porta a acabar definitivament amb l’ abús i el frau de llei de la temporalitat del personal interí.

La sentència estableix que la treballadora ha de ser fixa, ja que dictamina el seu dret a romandre en el lloc de treball que actualment ocupa, equiparant els seus drets als dels funcionaris de carrera a efectes d’estabilitat i inamobilitat laboral.

A l’ajuntament de Barcelona, en ple procés d’aprovació de les Ofertes Públiques d’Ocupació, des de la secció sindical de la CGT vàrem proposar, sense que se’ns fes cas, la paralització de les oposicions mentre no sortís la sentència europea, ja que podien canviar moltes coses, com ara s’ha comprovat. Les nostres propostes per establir criteris que permetessin la continuïtat del personal interí, que treballa en abús de temporalitat, no varen ser acceptades ni per part de Recursos Humans ni per part dels sindicats majoritaris.

Ara que els jutjats comencen a fer la seva feina, esperem que l’Administració comenci a treballar en buscar solucions, ja que aquesta sentència fa canviar l’escenari: el tribunal d’Alacant ha estat clar, declarant la fixesa de la treballadora i tenint en compte l’equiparació dels interins amb els funcionaris de carrera.

Aprofitem per comunicar-vos que la CGT ha demanat a Recursos Humans la celebració d’una mesa general extraordinària per debatre les possibles mesures a adoptar en el nostre ajuntament.

En defensa de la lluita interina i els seus drets !
Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona