Presentem instància per la transparència en les adjudicacions a personal subaltern del CEB.

Des de CGT considerem que manca transparència a les borses municipals. En el cas del personal subaltern, tota la informació que hi ha és una llista amb el temps treballat, que s’actualitza, amb sort, un cop l’any. No hi ha cap mena d’informació de les adjudicacions. Aquest obscurantisme fa impossible la tasca de fiscalitzar les contractacions en l’administració pública i per aquest motiu hem escrit una instància perquè l’administració corregeixi aquest funcionament, com sí que ha fet en el cas del personal docent municipal, que, després d’insistir-hi durant molt de temps, des de fa un any es publiquen.