PLANS DE RESTABLIMENT I ALTRES.

Darrerament hem rebut tots molta informació sobre els plans de contingència (que inclouen uns serveis mínims), algunes modificacions d’aquests (els mínims ja no són tan mínims) i actualment sobre els plans de restabliment (que bàsicament és anar reincorporant per fases la plantilla jugant amb torns i prioritzant el treball no presencial).

 Sobre aquests darrers, com ja sabeu, l’Ajuntament té intenció d’aplicar-los el 25 de maig, tot i les queixes dels sindicats. En les diverses reunions, a les quals hem assistit, del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament  i de la Junta de Personal i Comitè d’Empresa, ha quedat palès que es tracta d’una decisió política sense tenir en compte criteris tècnics de necessitat real ni de sentit comú en aquesta situació que estem patint tots i totes.

Aquests plans de restabliment es basen en decrets d’alcaldia que deixen la porta massa oberta per a que cada gerència, sector, organisme o districte concreti al seu entendre com s’han d’aplicar. I cal afegir la normativa estatal, també és genèrica i que l’Ajuntament també l’interpreta més des d’un punt de vista polític que no pas tècnic o de sentit comú. Per exemple un dels decrets llei estatals obliga a prioritzar el teletreball fins l’1 de juliol, per tant no caldrien plans de restabliment el proper 25 de maig.

Els plans de restabliment recullen torns de treball presencial. En principi es fa  una setmana presencial i dos de treball a distància. Sempre cal tenir present la flexibilitat horària fins i tot obrint la possibilitat voluntària de fer tardes encara que estiguem en horari d’estiu. Flexibilitat horària per a tothom, però sobretot per a la gent amb persones dependents o menors a càrrec. I estableixen que el personal amb més de 60 anys o malalties de risc hauran de ser els últims en reincorporar-se tot tenint garantides les condicions de seguretat, EPIS, etc. quan es reincorpori, igual que la resta de plantilla.

 Tot i aquestes mesures previstes de flexibilitat i prevenció, des de la CGT demanem a l’Ajuntament una regulació clara per a les treballadores i treballadors en situació de conciliació familiar o que pertanyen als grups vulnerables.  No es pot deixar en mans de cada gerència el com i quan aquests/es treballadors/es s’han d’incorporar presencialment a la seva activitat. Actualment ja hem detectat casos de personal de grups vulnerables a qui  estan fent anar a treballar presencialment i casos de treballadors/es amb conciliació familiar (sense altres opcions de cura de les persones al seu càrrec) als quals estan pressionant fins a l’últim minut per a què es reincorporin presencialment a la seva activitat.

Això no es pot tolerar i per aquest motiu demanem a l’Ajuntament una regulació clara. Tampoc és tolerable el com es fan algunes avaluacions mèdiques per part de Quironprevención a la gent del col·lectiu vulnerable de l’Ajuntament.

Hem rebut queixes (i ens podeu seguir comunicant possibles casos)  de la mala praxis de Quironprevención a l’hora de valorar la disponibilitat de  fer treball presencial per part del personal de risc que pertany a col·lectius vulnerables (malalties cròniques, majors de 60 anys, etc.) Farem l’oportú seguiment i les reclamacions corresponents dels casos que detectem.

Per altra banda com ja sabeu, s’ha negociat amb els sindicats de la mesa general la regulació de les pautes relatives al treball a distància (no és ben bé teletreball al ser una cosa urgent que ens ha portat el coronavirus). Aquí es fa una regulació provisional i  es dóna pas a una regulació futura del teletreball  ben fet (amb mitjans aportats per l’Ajuntament, pautes, etc). Des de la CGT demanem que la regulació del teletreball s’iniciï ja i no al setembre com pretén l’Ajuntament.

Pel que fa al treball a distància, l’Ajuntament va portar la seva instrucció a la reunió de mesa general del passat 15 de maig. Si bé és cert que aquesta instrucció recull millores ( com per exemple que es cobriran les despeses en consum de telefonia/internet i es donen pautes per a la desconnexió digital) des de la CGT la valorem en el seu conjunt  massa genèrica i que no concreta aspectes molt importants com la dotació d’eines corporatives per fer treball a distància a tot el personal que ho necessiti, ni mesures concretes d’avaluació dels llocs de treball en aquesta modalitat. A més no deixa clar i concret quins sindicats  negociaran, tal com legalment correspon,  el futur protocol sobre teletreball.

 Per aquestes raons la CGT ens vàrem abstenir en la seva votació.

Finalment,  vist el moment actual i el futur de tot el personal que s’ha presentat a les darreres oposicions, i estant encara pendent de resolució  les diferents convocatòries, reclamem a l’Administració transparència i que se’n publiquin  ràpidament els resultats. Hi ha milers d’interins pendents d’aquestes convocatòries  que tenen el dret a consolidar el seu lloc de treball.