LES DARRERES MESES GENERALS. SITUACIÓ ACTUAL A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A NIVELL SINDICAL.

1- MESES DE NEGOCIACIÓ.

Des de la CGT hem denunciat (instància, mesa general, altres reunions,…) que l’administració continua generant taules de negociació paral·leles en temes, tan importants i que són de negociació col·lectiva, com la jubilació, la Relació de Llocs de Treball, el Fons d’Acció Social, la mobilitat, o els permisos, conciliacions i llicències, per posar alguns exemples.

L’administració, amb la connivència dels sindicats signants del conveni, s’atribueix incorrectament el privilegi de decidir quines matèries pertanyen a:

– la comissió de seguiment del conveni, on només estan els sindicats que van signar el conveni -CCOO, UGT i SAPOL- i que legalment no pot negociar res.

 – la mesa general, on estan els sindicats que van treure la representació que estableix la llei -CCOO, UGT, CGT i CSIF-.

 Des de la CGT entenem que aquest circ sindical genera confusió i avorriment al personal d’aquest Ajuntament, doncs acaba desconeixent si l’opció sindical que va votar pot o no influir en determinades decisions o acords.

Per aquest motiu des de la CGT defensem que TOTS els sindicats (com a representants que són de les diferents sensibilitats de la plantilla municipal) han de poder dir la seva i negociar. Al nostre parer, les millors taules de negociació són en funció del tema, la mesa general, la junta de personal (que representa al personal funcionari) i el comitè d’empresa (que representa al personal laboral). Tenint en compte que junta i comitè es poden reunir conjuntament en la junta de portaveus, cal prioritzar la junta de personal i el comitè d’empresa. Què és on es troben representats tots els sindicats amb delegats (CCOO, UGT, CGT, Intersindical-CSC, CSIF i SAPOL) i on millor queda reflectida la pluralitat sindical i la diversitat de la plantilla. Així ho hem defensat i ho continuarem fent.

 L’Administració va informar en la mesa general de l’11 de febrer que les negociacions de la jubilació parcial, que afecta únicament al personal laboral, es faria en el marc del comitè d’empresa i ens va demanar als diferents sindicats que en el tema de la jubilació anticipada incentivada dels funcionaris diguéssim quina era la taula de negociació més indicada. La CGT,  amb la darrera argumentació, ja hem donat la resposta aquesta petició. Es a dir, la junta de personal. Si els incentius que s’acordin pels funcionaris (per a la jubilació anticipada) es poden aplicar també a laborals, es pot portar a la mesa general per fer el tràmit de ratificació.

Des de la CGT també hem reclamat un calendari de reunions i que se’ns convoqui a les meses tècniques del Consorci d’Educació de Barcelona i de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, tal com es fa en altres sectors com l’Institut Municipal de Serveis Socials. Ja que hi ha moltes qüestions que s’estan traslladant a meses de seguiment del conveni, quan no haurien de fer-ho. L’Administració ens ha respost que en breu ho faran. Caldrà fer el mateix amb qualsevol nova mesa que es constitueixi.

2- INCREMENT DE SOU DEL 2%.

Des de la CGT hem denunciat el greuge comparatiu que es dóna en relació al complement d’atenció directa intensiva (total o parcial) i en altres complements, als diferents sectors d’aquest Ajuntament. Per exemple volem una revisió dels complements d’atenció a l’IMSS (UGAs), IMH, IMEB, CEB, OMIC, ICUB, Districtes…, aplicant-los on no s’està fent.

En aquest sentit, tot i votar a favor de l’increment de sou del 2% per a la plantilla municipal, previst a nivell estatal, hem demanat que es faci un estudi (creant una mesa negociadora) sobre l’equiparació dels complements d’atenció al públic d’aquells sectors on el treball és similar, ja sigui a l’Ajuntament o als seus organismes autònoms. I que s’apliquin, total o prorratejat, allà on no s’estan pagant.

També volem transmetre el nostre suport al col·lectiu d’UGAs de Serveis Socials, que des d’octubre de 2019 porten 3 jornades de vaga demanant un reconeixement professional a la seva tasca, i això passa també per la revisió dels seus complements.

3- OFERTA PÚBLICA.

Com ja vàrem informar en darrers comunicats, des de la CGT hem demanat reiteradament a l’Ajuntament de Barcelona que ajorni la convocatòria de la nova oferta pública fins que hi hagi la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els milers d’interins que es troben en “frau de llei per abús de temporalitat”. Aquesta sentència ha de ser previsiblement al mes de març de 2020. En aquest sentit reclamem a l’Ajuntament de Barcelona prudència i que ajorni la convocatòria d’oferta pública fins que es conegui l’abast d’aquesta sentència i la implicació que pugui tenir en la consolidació directa de plantilla.

4-RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT).

Donada la nostra insistència en delimitar les matèries que són de seguiment de conveni i les que són de taula negociadora, sembla que l’Administració ha rectificat i ens proposa constituir un grup de treball per negociar la RLT. La RLT és l’eix vertebrador de les regles del joc en l’administració pública. És l’eina que ens ha de permetre catalogar adequadament els llocs de treball. A més ha d’incloure un reglament que reguli, entre d’altres, l’accés a l’administració pública, la promoció i la carrera professional.

Aquest grup de treball estarà format per 2 representants de CCOO, 2 d’UGT, 1 de CGT i 1 de CSIF, més un assessor per part de cada sindicat. Des de la CGT demanem que la resta de sindicats sense representació legal però sí legítima (pel seu percentatge de vots) puguin també participar en aquesta taula de negociació