General

Informació sindical i de la CGT (3 de 5)

Altres aspectes rellevants del funcionament de l’Ajuntament.

En alguns temes importants s’acostumen a constituir meses o comissions paritàries (amb representants de recursos humans i de sindicats) per elaborar protocols (guies d’actuació), fer-ne el seu seguiment, informar de les novetats i incidències, establir criteris, fer propostes,…

Masses vegades queden millores pendents.

Per exemple: incentius de prejubilació o jubilació anticipada. Apart dels uniformats, els funcionaris subjectes al regim de classes passives de l’estat és poden jubilar voluntàriament als 60 anys si n’han cotitzat 30. Seria interessant ampliar-ho a altres treballadors/res en comptes d’ haver de renunciar a dies de vacances per poder fer algun mes de vacances extra just abans de la jubilació. O sigui: no fer la renúncia voluntària a drets adquirits a canvi d’un petitíssim premi.

O la jornada de 35 hores setmanals, que sempre es queda en “ja ho veurem”.

O la pèrdua contínua de poder adquisitiu. Amb molta publicitat d’augments que estan per sota de la inflació real. Sembla que ens diguin: us pagarem menys, però heu d’estar contents que encara podríem pagar-vos molt menys.

O… (aquí podeu posar desenes de coses, no us avorrirem amb llargs llistats).

A vegades es reuneixen comissions o meses que tracten l’oferta pública i promoció interna, pla de mobilitat, formació,… Altres grups de treball que haurien d’existir i fer molta feina com la mesa de funcionaris i la mesa de laborals, hem preguntat a l’observatori Fabra a veure si sabien per quina galàxia estan perduts. No es convoquen quasi mai. “Curiosament” hi estan representats absolutament tots els sindicats.

La comissió del Fons d’Acció Social, decideix els criteris i fa seguiment del repartiment anual del fons d’acció social. Que de què va? Si home, allò que et fa rebuscar les factures del dentista, les ulleres o les plantilles de mitja família per veure si rasques uns 100 eurets.

Borses de TreballPla d’Igualtat. Una va fer l’acord de borses i fa el seguiment de les borses i les seves incidències, n’acorda la creació de noves,…  La del pla d’igualtat, apart del corresponent protocol, també fa una gran tasca en pro de la no discriminació de gènere o per orientació sexual, i de prevenció d’agressions.

 Pla de Pensions. No hi som voluntàriament. Fa seguiment de les inversions que fa el pla de pensions municipal que està gestionat per un gran banc. O sigui diners que podien beneficiar directament als treballadors se’n van cap a la gran banca durant una bona temporada.

Cultura i Oci és una cosa estranya. La comissió de cultura, oci i esport (la de les antigues calçotades) està formada exclusivament per sindicats i aquí hi son tots convidats. No ens convenç massa. L’Ajuntament passa uns diners que son repartits entre altres coses per subvencionar cursets de submarinisme, d’activitats esportives, excursions, calçotades i alguna visita cultural. Potser estaria bé quedar-se amb la primera part (l’ajuntament passa uns diners), però directament als treballadors/res i punt. Apart, els que som de xatonades i no de calçotades, què?

Seguretat i Salut. Comitè de seguretat i salut (paritari empresa/sindicats).

– Que fan?  Vetllar per les condicions de seguretat i salut en el treball (ergonomia, higiene, riscos psicosocials, seguretat, salut…).

– On són? Hi ha un comitè de seguretat i salut per a l’Ajuntament en general  amb tres branques (taula general, taula de guàrdia urbana i taula de bombers) .

Apart la majoria d’organismes autònoms (IMI, IMSS, ICUB, Agència de Salut Pública, IMH, etc.) tenen comitès de seguretat i salut propis per a les seves especificitats. Aquí els delegats de prevenció es reparteixen en negociació entre els sindicals, en principi en proporció a la seva representació. Però si no hi ha acord els decideixen per majoria. 

A la taula general es va començar el mandat amb 10 delegats (3 CCOO, 3 UGT, 2 CGT, 2 Intersindical). A mig mandat van augmentar els delegats repartint-se’ls els sindicats grans.

A tots els comitès de seguretat i salut, i fins i tot als comitès d’empresa  dels organismes autònoms, poden anar legalment (no sempre es compleix) amb veu però sense vot, qualsevol altre delegat de qualsevol sindicat amb representació a l’ajuntament.

Comissions Sectorials Específiques. Per a temes puntuals  o per temps indefinit amb seguiment periòdic, hi ha la comissió de seguretat de les OACs, comissions d’ensenyament, comissions dels inspectors i llicències dels districtes, meses per pactar temes específics en llocs d’atenció al públic, meses sectorials com la de serveis socials o altres organismes autònoms  i un llarg etcètera.