General

Informació sindical i de la CGT (2 de 5)

Què fa un sindicat?

 Després de l’anterior correu sobre “què elegirem a les eleccions sindicals”, mirem una mica què fa un sindicat.

 Dins o fora de l’Ajuntament?  Veja’m.

1). Dins.

Separem un altre cop.

1 a). Petit. Que no vol dir poc important.

Entre altres coses: defensa, acompanyament, assessorament o negociació per evitar situacions injustes ja sigui individualment o de col·lectius petits amb problemàtiques concretes. Per exemple casos del personal d’atenció al públic amb horaris i problemàtica especial, inspectors, registres, arxivers, problemes de salut laboral i adaptació de lloc de treball, mala gestió directiva, edificis malalts…

1 b). Gran.

Ui la que ve ara, la gran pel·lícula. En principi són situacions que afecten a tot el personal municipal.  El protagonista principal és el Conveni, però de vegades es disputa càmera amb grans actors com la Relació Llocs de Treball que substitueix el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM) i que per desgràcia ha funcionat molt malament: l’ajuntament ha tirat pel dret aprovant unilateralment les seves modificacions. S’ha recollit alguna millora però injustament s’han deixat molts reconeixements d’especificitats pel camí.

També aquests anys ha estat protagonista la regulació del teletreball. S’ha produït alguna millora ja que només existia la regulació per la pandèmia, però discrimina col·lectius i s’incompleix la llei, per exemple, obviant l’obligada compensació econòmica per les despeses que produeix.

La gran mesa de negociació és la mesa general, però també trobem meses  o comissions “secundàries” com el  Fons d’Acció Social, la de Borses de Treball,  seguiment del Pla d’IgualtatComissions Sectorials Específiques (com pot ser d’ensenyament, bombers, seguretat d’OACs, llicències i inspecció), Seguretat i Salut laboral, Formació,… I alguns actors de repartiment com les meses de Mobilitat; Cultura i Oci; o Pla de Pensions.  I la llista podria seguir.

2). Fora

Hi ha vida fora de l’Ajuntament.

 Per tant hi ha una sèrie de drets i reivindicacions a defensar: polítiques de gènere i igualtat; drets socials; habitatge assequible; medi ambient i polítiques ambientals; condicions de mobilitat; tractament de gent amb problemes o discapacitats; sous i jubilacions dignes; millora de les condicions i normatives laborals; implicar-se en la lluita contra tota la retallada de drets i llibertats que ens estan fent a Catalunya com a país i a l’estat; evitar i lluitar contra lleis que reprimeixen la manifestació o protesta. I tantes altres coses…