DARRERES ACTUACIONS SOBRE SEGURETAT I SALUT LABORAL (març de 2021 a març de 2022)

Aquest any ha seguit marcat per la Covid, el que ha comportat que des de la CGT hem hagut de repassar el compliment de les mesures preventives  i les senyalitzacions a diferents dependències municipals i fer una denúncia a Inspecció de Treball ja que no es facilitaven mascaretes a tot el personal.  Després de fer la comprovació en unes 14 dependències diferents, finalment es va acabar posant mascaretes a  disposició de tota la gent. Hem seguit fent actuacions i comprovacions a partir de les consultes i reclamacions que ens heu fet arribar (i que ens podeu seguir enviant)  i hem participat, entre altres, en comitès de seguretat i salut de:  l’agència de salut pública, junta arbitral de Consum, bombers, ensenyament, IMSS, IMH, ICUB i taula general de l’Ajuntament.
Finalment, apart d’altres actuacions en organismes autònoms, hem acompanyat als tècnics del departament de prevenció de riscos laborals en diferents visites, bàsicament d’avaluacions de riscos, que podeu veure detallades en el següent enllaç http://www.cgtbarcelona.org/ssab/seguretat-i-salut-laboral/  i que aquí enumerem breument.

– Junta Arbitral de Consum (ronda de Sant Pau 43).
 -Gerència de recursos.- Antiga escola Massana (Hospital 58).- Gestió de processos d’Ecologia.- OAC de la plaça sant Miquel.- OAC de l’Eixample.- Protocol i secretaria de direcció, edifici vell de la plaça sant Jaume.- Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.- Centre cívic casa Sandaru (Buenaventura  Muñoz 21).- Annex de la subseu del districte  de Ciutat Vella (Ramalleres 17).- OAC de les Corts (Pl. Comas 18).- OAC de Sarrià-sant Gervasi (Anglí 31).-Oficina d’informació i tramitació de plaça Carles Pi i Sunyer 8-10.- Departament Zona Nord, Oficina de barris (Av. Escolapi Càncer, 6 – local 2).- Àrea d’Ecologia Urbana (Torrent de l’Olla 218-220).
– Casal de barri La Llacuna ( Bolívia, 49).
– Gabinet d’Alcaldia (plaça sant Jaume).- Nou edifici de l’Institut Municipal d’Urbanisme (Bolívia 250).- OAC de sant Andreu (Segre 24).- Departament obres i manteniment de sant Martí (Pl. Joan Casanelles 1).
– Recursos interns de la seu del districte sant Martí (Pl Valentí Almirall).
– Direcció de serveis a persones i territori del districte de sant Martí (Andrade 9).- Refugi antiaeri plaça del Diamant.- Espai jove la Fontana (Gran de Gràcia 190).- Sant Andreu Teatre (Neopàtria 54).
–  Oficina de troballes (Ciutat 2).- Centre de serveis de Sarrià (Cornet i Mas 46).- Pistes poliesportives Creueta del Coll (Castellterçol 15).
– Finca Sansalvador (passeig Mare de Déu del Coll 79).
– Dipòsit rei Martí (Bellesguard 14).
– Casa del Guarda (Manacor 1).
– Espai jove Garcilaso (Garcilaso 103). – Edifici Pallach de sant Andreu (Segadors 8).- Ecologia Urbana d’avinguda Diagonal.- Futura seu de Sarrià-Sant Gervasi i una biblioteca al mateix edifici.- Departament depenent de la Direcció d’Atenció al Ciutadà.- Centre de manteniment Canyelles (Via Favència 41).- Seu del districte de Gràcia (plaça de la Vila).- Seu del districte de l’Eixample (Aragó 311).

I seguim