Comparativa 2019-2015, resultats eleccions sindicals a l’Ajuntament

Agraïm la participació i/o recolzament de tothom en aquestes eleccions. Incloent les candidates i candidats que han donat suport a les llistes de CGT i les persones que ens han votat, tot fent confiança en nosaltres i en la nostra feina.

Felicitem a tots els sindicats que formaran part de la mesa general de negociació, de les diferents meses temàtiques i del (esperem que definitivament) repartiment proporcional de la representació en diversos organismes, com per exemple els diferents comitès de seguretat i salut.

La mesa general de negociació està formada per 15 membres calculats en funció dels resultats sindicals. On fins ara hi havia sols CCOO, UGT i SAPOL passaria a estar composta pels següents membres: 5 de CCOO, 5 d’UGT, 3 de CGT i 2 de CSIF. Benvinguda la pluralitat sindical.

També agraïm l’elecció dels 9 representants de la CGT a l’Ajuntament (6 de la junta de personal i 3 del comitè d’empresa) i l’elecció dels delegats/des dels laborals dels organismes autònoms: 3 delegades de l’IMSS (on som la primera força sindical tant en laborals com en funcionaris) i 1 delegat de l’IMH. Tots els llocs on hem presentat llistes.

Ja que després d’unes eleccions tots us diem que hem guanyat, podeu veure la taula comparativa de les eleccions a junta i comitè de l’Ajuntament (els seus delegats/des són els que es tenen en compte per veure quina representació correspon a cada sindicat en les diferents meses) entre 2019 i 2015:

CCOO ha guanyat en nombre de vots i empata en delegats amb UGT. Baixa en el seu nombre delegats.

UGT manté el nombre de delegats, tot i que baixa en percentatge ja que es triaven més delegats.

CGT augmenta el nombre de delegats.

Entren dos sindicats nous a l’Ajuntament : I-CSC i CSIF.

SAPOL baixa el nombre de delegats.

ASI i SPMM no obtenen representació.

Com sempre podeu seguir comptant amb nosaltres per a qualsevol incidència, suggeriment o consulta en temes laborals, sigui individual o col·lectiva. I seguim oberts a la vostra col·laboració i treball (el sindicalisme el fas o te’l fan).

Eleccions 2019     Eleccions 2015
  Junta de Personal Comitèd’empresa TOTAL TOTAL Diferència2019-2015 Junta de personal Comitè d’empresa
CCOO 11 4 15 19 – 4 13 6
UGT 9 6 15 15 0 9 6
CGT 6 3 9 5 + 4 5
I-CSC 8 8 + 8
CSIF 5 5 + 5
SAPOL 4 4 7 – 3 7
ASI 3 – 3 2 1
SPMM-CAT  – 3 -3 3
TOTALdelegats/des 43 13 56  52 39 13