GeneralPolítica del sistema

Tot a punt per a la VAGA FEMINISTA del proper 8 de març!

Atenent a la convocatòria de la CGT de Catalunya, la nostra secció sindical ja hem notificat a l’Ajuntament que el proper 8 de març es torna a convocar la Vaga Feminista.
Hem d’engrandir encara més l’èxit social de la Vaga Feminista de l’any passat, perquè les causes de la convocatòria anterior continuen vigents i no hem de parar fins a assolir les reivindicacions incloses a la convocatòria:

1. Acabar amb la desigualtat en l’àmbit laboral, econòmic i social de les dones respecte dels homes.

2. Posar fi a la desigualtat constatada de la divisió sexual del treball en aquest sistema capitalista i patriarcal.

3. La retirada de les polítiques, lleis i actuacions del capital que comporten la discriminació i desigual oportunitat en l’accés a l’ocupació i promoció professional de les dones i el foment de mesures efectives per a la disminució de la major taxa d’atur femenina.

4. L’adopció de mesures concretes i immediates que acabin amb la bretxa salarial i la desigualtat en les pensions.

5. Modificar els estereotips de gènere i la persistència dels valors masculins en les estructures de les organitzacions.

6. Control sobre les implantacions dels Plans d’Igualtat en les empreses.

7. L’eradicació del persistent assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, temporalitat i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials que sofreixen les dones.

8. L’establiment de polítiques laborals socials i econòmiques que facin efectives la conciliació real de la vida familiar laboral i personal, així com la corresponsabilitat en les cures.

9. Consideració de les tasques de cures com a treball amb dret a remuneració i dret a les seves prestacions contributives independents.

10. El reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals.

11. L’equiparació efectiva i real de les Empleades de la Llar al règim general.

12. L’exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes.

13. La igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades.

 Trobareu tota la informació de la convocatòria de vaga i material per a la seva difusió a http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot154

Properament us farem arribar el nostre argumentari per a la VAGA FEMINISTA.

QUAN LLUITEM, PODEM GUANYAR. SENSE LLUITA, PERDREM SEMPRE.