Posem en valor el sector públic. Les propostes de la CGT per a les persones treballadores de l’Ajuntament de Barcelona

Companyes i Companys, aquest dimecres 29 de març són les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Barcelona.

La secció sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona presentem el nostre programa electoral. A l’anterior comunicat us explicàvem qui són els nostres candidats i una pinzellada a les nostres propostes. En aquest anem més al detall del que farem en aquests propers 4 anys, que té molt a veure amb el que hem fet en els darrers.

No et quedi cap dubte que a la CGT estem per la municipalització dels serveis públics. De fet, a nivell més general ja s’ha engegat una campanya per revaloritzar el que és públic, el que és de totes i tots.

I aquest concepte de “públic” també inclou la seva “gestió”. La gestió del que és públic també ha de ser pública.

Per a nosaltres, la privatització dels serveis públics suposa un sobrecost per a les administracions que ha d’assumir el benefici empresarial i l’IVA. Els polítics i experts capitalistes i neoliberals ens volen fer creure que la privatització és bona. I tots els gerents públics no dubten en tirar de la privatització com si fos un “mantra”, totalment abduïts i sense cap mena de visió crítica.

Però per això hi som nosaltres. Per dir-los que s’equivoquen de totes totes. Les privatitzacions ens empobreixen a la majoria per beneficiar a uns pocs (els de sempre).

Per si aquest argument no fos suficient, també està clar que la privatització dels serveis públics fomenta la precarització dels llocs de treball, amb pitjors condicions de treball i perdent qualitat.

Els ho podeu preguntar a les cuineres dels menjadors de les escoles bressol municipals i us ho explicaran molt bé.

A group of people holding signs

Description automatically generated with medium confidence

I no diem tot això des de la distància. A la CGT hem donat suport per internalizar tot el personal que fa un servei directe o indirecte al ciutadà, com els APC’s (educadors a partir del carrer). 

I ho continuarem fent acompanyant a tots els treballadors/es subcontrats. Com és el cas de personal que treballa en casals, centres cívics i altres equipaments municipals de cultura/lleure.

Per tot això des de la CGT diem alt i clar: Recuperem el sector públic!!! 

Els diners són dels ciutadans i els serveis han de ser públics, de qualitat i pels ciutadans!!!

En molt estreta relació amb el concepte de gestió pública, del que és públic i de la precarització dels llocs de treball, hi ha l’estabilització de la plantilla municipal.

Ho hem dit durant 4 anys i ho seguirem dient en els propers: prou precarietat laboral, per l’estabilització de la plantilla municipal.

En aquest nou mandat seguirem reclamant la regularització de la situació laboral del nostre personal interí (actual i futur) i estarem atents als actuals processos d’estabilització per a que siguin justos i es facin correctament

A group of people holding a banner

Description automatically generated with medium confidence

I com en el punt anterior, no ho diem des de la distància sinó des del nostre compromís clar i inequívocament demostrat amb el nostre suport a la lluita del personal interí d’aquests darrers anys.

La secció sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona ha posat tots els seus mitjans al servei de la lluita del personal interí. Vam estar al grup motor de la PIC (Plataforma d’Interins de Catalunya) des d’abans de la pandèmia, quan va sortir la llei europea que reconeixia el frau de llei.

I durant la pandèmia vam estar involucrats en la creació i acompanyament de moltes plataformes de persones interines. Vam estar a la creació de la PLATAFORMA DE PERSONAL INTERÍ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, en la seva lluita per buscar una solució a la situació clarament de “frau de llei” que les pròpies administracions públiques havien creat durant anys. Entre elles, l’Ajuntament de Barcelona. 

Davant “l’Icetazo” vam aconseguir la renúncia del ministre Iceta. I gràcies a les 25.000 persones que vam anar a les mobilitzacions, organitzades pels sindicats combatius, es va aconseguir la nova llei 20/2021 que va contemplar el concurs de mèrits i el concurs oposició en les condicions actuals. 

Hem demostrat que la lluita serveix. Qui no ho vulgui veure és que és cec.

Per això ho diem alt i clar: La CGT a l’Ajuntament de Barcelona continuarà lluitant per l’estabilització del personal temporal de l’Administració.

També en relació amb els dos punts anteriors, hi ha l’accés a l’ocupació pública. Com podeu endevinar, a la CGT estem en contra de l’opacitat de l’Ajuntament de Barcelona a l’hora de contractar nou personal i exigim total transparència, tan en les noves contractacions com en la promoció interna, les borses de treball, els concursos interadministratius, les lliures designacions i altres vies possibles.

A picture containing chessman

Description automatically generated

També volem que l’Ajuntament de Barcelona aposti clarament per la promoció en els sectors feminitzats, com són l’educació i els serveis socials. I volem que l’ajuntament estableixi mecanismes de mobilitat horitzontal clars cada 2 anys, així com agilitzar la resolució dels processos d’oferta pública per reduir els temps que es tarda en fer els nomenaments.

En concret, li demanem a l’ajuntament que crei nous mecanismes de mobilitat pel personal interí de llarga durada. En aquest sentit, proposem oferir primer les noves vacants als funcionaris i, en cas de no cobrir-se, oferir-ho als interins estructurals i, si tampoc es cobreixen, llavors contractar interins de les borses de treball.

També demanem que es reguli les promocions internes i, en concret, que es posi fre a deixar concursos sense adjudicar per promoure els concursos interadministratius, una forma sovint utilitzada per contractar als “amics”. És una vergonya i cal eliminar aquesta pràctica perversa i clarament corrupta.

I per acabar, demanem que l’ajuntament vetlli per l’efectivitat i claredat en la gestió de les Borses de Treball.

En definitiva, la CGT exigim total transparència (i justícia) en les noves contractacions que faci l’Ajuntament de Barcelona.

I per acabar, i per donar un sentit als tres punts anteriors (municipalització, estabilització i accés) la pedra clau de tot plegat. La Valoració dels llocs de treball (VLT) i la Relació de llocs de Treball (RLT), com a eina que ens permetria posar ordre a aquesta disbauxa municipal.

És inadmissible que llocs de feina amb igual càrrega de tasques i condicions estiguin remunerats de manera diferent. Sols mencionar un exemple, els complements d’atenció al públic o tècnics. 

Per això diem “a igual feina, igual salari” i volem evitar dobles i triples escales en els complements. No volem diferencies entre iguals.

La Valoració dels llocs de treball (VLT) i la conseqüent Relació dels llocs de treball (RLT) són les peces clau que determinaran el futur de moltes de les condicions laborals de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona. 

Però els responsables municipals no tenen cap intenció d’abordar el tema amb seriositat i eficiència, tot i els requeriments judicials. 

Elaborar la VLT+RLT ens hauria de permetre eliminar diferències consistents en desproporcions entre uns llocs i uns altres, al nostre entendre injustificables. Per exemple, en els complements circumstancials. 

Fer una VLT en condicions implica aplicar el criteri que, a igual treball corresponen el mateix salari, amb indiferència del lloc on es treballi.

Per a què la VLT+RLT sigui efectiva cal que, un cop fets l’anàlisi i la descripció dels llocs de treball, tot assignant a cada lloc un valor econòmic o percentual, cada lloc de treball tingui una dotació econòmica concreta a la nòmina. 

I fer això implica necessàriament la participació de la plantilla. Ha de ser un procés exhaustiu i profund per esdevenir la base de treball dels propers anys. 

Només si fem “net” podrem fer una VLT+RLT com cal.

Aquesta VLT+RLT, amb regles clares i justes, ens permeteria definir els complements específics i circumstancials per a tota la plantilla.

I com en tots els punts anteriors, no ho diem des de la distància teòrica sinó des de la pràctica dels darrers anys. Amb l’ajuda dels serveis jurídics de la CGT, i del col·lectiu d’educadores bressol, vàrem presentar (l’any 2022) un informe jurídic demostrant que l’Ajuntament de Barcelona podia desplegar la categoria B funcionarial i que, després de diferents campanyes, l’Ajuntament finalment es comprometia a desenvolupar-la. 

Un èxit del col·lectiu d’educadores bressol de Barcelona que beneficiarà a molts treballadors municipals.

Un dels principals problemes de la nostra societat, amb derivades també en l’àmbit laboral, és la xacra masclista. A diari vivim i patim la cara més cruel del masclisme

La CGT a l’Ajuntament de Barcelona treballem per canviar aquesta societat patriarcal. 

La CGT està i estarà allà on calgui per combatre aquesta xacra, tal i com ho vam fer per recolzar a les nostres companyes de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins en els casos d’assetjament sexual.

A picture containing building, ground, outdoor, people

Description automatically generated

Però també són importants les derivades laborals que, com a sindicat que som, són objecte directe de la nostra tasca. Els diferents estudis que s’han fet, des de la comissió tècnica d’igualtat, deixen al descobert que són les dones les que ocupen les posicions amb menys carrera professional i les categories més baixes. Són també les dones les que pateixen de major quotes d’interinitat i precarietat. 

Però malauradament, el conveni vigent es va oblidar dels sectors més feminitzats i per això (i altres motius) no el varem signar.

Els treballs de cures a les persones no estan reconeguts amb la importància que es mereixen (educació i serveis socials…). Els que van signar el conveni haurien de recordar que els serveis socials són un servei essencial, i ho vàrem demostrar durant la pandèmia, estant en primera línia. I també haurien de donar la importància que es mereix a un sector tant fonamental per a qualsevol societat com és l’educació.

A picture containing text, clipart

Description automatically generated

Durant aquests darrers 4 anys hem aconseguit que facin un estudi dels sectors feminitzats com són educació (CEB e IMEB) i l’IMSS. 

I hem aconseguit crear 60 llocs de treball a l’IMSS per aconseguir fer promocionar a les companyes.

Però treballarem per aconseguir més igualtat en els acords i/o propers convenis per a què tothom pugui estar en igualtat de condicions i que les dones puguin aconseguir una carrera professional i deixar de ser temporals com esdevé habitualment. 

La nostra acció sindical es basa en una “igualtat de gènere” real i efectiva. 

Un altre àmbit molt importat en la nostra tasca sindical a l’Ajuntament de Barcelona ha estat, és i serà l’àmbit de la seguretat i la salut laboral. La gran quantitat de llocs de treball diferents, perfils laborals, categories i activitats que es desenvolupen al nostre ajuntament fan de la vigilància de la seguretat i salut laboral una tasca molt complexa

Des de la CGT som conscients que és un terreny des d’on conquerir drets i millorar les nostres condicions de treball. 

Amb la feina dels nostres delegats de prevenció, i amb la vostra participació activa (denunciant les irregularitats) aconseguirem dia a dia unes millors condicions de treball reals.

A picture containing person, outdoor, computer

Description automatically generated

Junt amb els altres sindicats vam aconseguir el reconeixement del personal designat en temes de prevenció dels diferents organismes, gerències i districtes. Pel que fa a la vigilància de la salut cal reforçar i augmentar el servei per no seguir depenent d’empreses externes.

També hem posat sobre la taula, en diverses ocasions, la jubilació anticipada incentivada però, com ja sabeu, ens hem trobat molt sols davant la negativa municipal. En la darrera negociació de l’actual conveni, la CGT ha defensat la jubilació anticipada incentivada, ja sigui per a laborals com per a funcionaris. 

I hem estat en contra de la mesura acordada amb el nom de ”Programa d’incentivació de presència efectiva i cessament progressiu d’activitat” per entendre que és un xantatge descarat i una pèrdua evident de drets laborals.

Per contra, nosaltres proposem que l’Ajuntament de Barcelona ofereixi la “jubilació parcial amb contracte de relleu” als treballadors laborals que estiguin en situació d’accedir-hi en els propers 8 anys i signi un nou conveni amb la Seguretat Social. 

Amb aquesta mesura, a més de beneficiar a molts treballadors actuals, contribuirà a reduir l’atur a la nostra ciutat.

A picture containing water, outdoor, person

Description automatically generated

I també proposem implementar un pla d’incentivació de la “jubilació anticipada” per a funcionaris i laborals amb l’objectiu d’esmorteir la pèrdua de salari que implica, consistent en una gratificació econòmica puntual en funció dels anys treballats. És un incentiu que cada treballador podria valorar i decidir voluntàriament.

En l’àmbit de la jornada de treball i la conciliació familiar, des de la CGT proposem fer un front comú amb tots els sindicats per demanar que l’Ajuntament de Barcelona sigui pioner en aplicar la jornada de treball de 35 hores setmanals en 4 dies laborals. 

Aquesta mesura hauria de venir acompanyada d’un reforç de la contractació de més personal per assegurar uns serveis públics de qualitat.

Demanem també una revisió i adaptació dels horaris especials, així com dels permisos i llicències, per garantir una conciliació del personal municipal. En concret demanem flexibilitzar l’horari de permanència obligada per a la conciliació familiar a tots els serveis, així com la compactació de la jornada laboral per les reduccions.

També demanem recuperar la reducció de jornada bonificada per a fills fins als 12 anys així com el permís de 36 setmanes per a famílies monomarentals i monoparentals.

En relació al teletreball, proposem que es creï una comissió on es valorin tots els llocs de treball mitjançant la VLT i es concretin quines són les tasques que són susceptibles de teletreballar. 

En aquest sentit, pensem que tots els sectors són diferents (amb les seves especificitats) i, per tant, les especificitats de teletreball també. 

No obstant aquestes especificitats, el resultat final ha de ser unes opcions de teletreball objectives, no susceptibles de ser modificades de forma “caciquil” pel cap de torn.

En relació al sou i al poder adquisitiu, no cal ser un expert economista per veure que els preus dels diferents béns i serveis cada dia pugen molt més que els nostres ingressos.

En els últims anys hem tingut una pèrdua de poder adquisitiu per falta de valoració salarial i el nou conveni vigent actualment no ho ha arreglat. S’ha limitat a revalorar certs sectors i la resta de personal no hem pogut avançar.

Aquesta pèrdua de poder adquisitiu és una forma d’empobrir-nos de mica en mica però inexorablement.

Per això demanem una revisió salarial real i efectiva i recuperar el poder adquisitiu perdut amb una clàusula de revisió salarial tenint en compte l’IPC català.

També demanem definir un complement únic d’atenció al públic amb criteris clars i justos per a tots els col·lectius que fan atenció al públic. 

Demanem revisar els criteris en el descomptes dels complements de productivitat i d’assistència (paga d’abril), eliminar la doble escala salarial derivada del SOM i regular els complements de menyscapte i custodia de diners per a tothom que els realitzi.

Demanem crear un nou complement de “dificultat tècnica del treball” que es podria aplicar a diferents sectors de l’Ajuntament (IMH, Urbanisme, Inspecció dels districtes, IMSS, etc.).

Demanem suprimir la comissió de Cultura i esports i transferir tots els seus fons al Fons d’Acció Social.

I ja per acabar els diferents àmbits de la nostra tasca sindical, no volem deixar de mencionar que a la CGT tenim consciència clara que vivim en una societat i que les empreses o administracions no en són alienes.

A picture containing text, newspaper

Description automatically generated

Així, la nostra secció sindical treballa preferentment per els drets del personal municipal i llurs famílies però també per a la societat en la que vivim i, per tant, en la defensa de les llibertats col·lectives de la nostra societat.

Per tot això i més… 

vota CGT

CGT a l'Ajuntament de Barcelona

Som la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona 

Per una administració pública transparent, democràtica de base, lliure de precarietat, especulació i privatització, i cap a una xarxa de serveis públics col·lectivitzats i al servei de les classes populars.

Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer en aquest correu:

ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org

Uneix-te a les nostres xarxes! Segueix-nos a:

Telegram: https://t.me/cgt_AjB

Twitter: https://mobile.twitter.com/CGT_AjBarcelona

Web: http://cgtbarcelona.org/ssab

Instagram: https://instagram.com/cgtajuntamentdebarcelona/