Propostes de conveni: vacances i premis d’antiguitat