TREBALL A DISTÀNCIA O TELETREBALL A L’AJUNTAMENT.

(Aquesta informació va ser comunicada en data 20 d’octubre)
Recolzem els recents comunicats sindicals que demanen a l’Ajuntament que apliqui les mesures preventives pel covid19 recomanant el teletreball sempre que sigui possible. Cal limitar la presencialitat al mínim necessari, aplicant la corresponent flexibilitat als serveis essencials.

Mentre la Generalitat no para d’aconsellar el teletreball (i l’Ajuntament difon aquests consells), alguns organismes i sectors van ampliant la presencialitat fins a torns de 2/3 (treball presencial el 66,66% de les jornades) per a feines que es poden fer perfectament a distància. Altres mantenen torns més raonables, però es podrien reduir.

Aquesta setmana l’Ajuntament ha decidit reduir temporalment la presencialitat en les feines que es poden fer a distància a 1/3. Quan no caldria  ni aquest terç si realment es vol lluitar contra la transmissió comunitària. Però algun organisme es limita a deixar-la al 50%  (anant a treballar presencialment un de cada dos dies). Tant costa unificar criteris en les feines que es poden fer a distància?

Ja la resolució del Departament de Salut (SLT/2228/2020) de 15 de setembre deia: “Desplaçaments personals: Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents. Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents: a) Per assistir al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

Ara en el marc del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) s’han aprovat noves mesures en vigor a tota Catalunya  des del divendres 16 d’octubre i es diu clarament: Sempre que sigui possible, els centres de treball han de prioritzar el teletreball”

L’Ajuntament difon públicament  aquests consells i els recomana, per exemple aquí:

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/proces-de-desconfinament-de-la-ciutat?p=mesures-a-barcelona-contra-la-covid-19

I el govern municipal ho recolza, exemple el primer tinent d’alcaldia Collboni: “la informació que tenien apuntava cap a una restricció de la mobilitat i un percentatge de teletreball més elevat, mesures que ha considerat «raonables»”:

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201014/colau-collboni-tancament-restauracio-govern-catalunya-8155199

Mentre que altres administracions sí que apliquen les mesures preventives:” Els treballadors de la Generalitat faran teletreball els cinc dies de la setmana per contenir el brot de covid-19, sempre que això sigui possible pel tipus de serveis que presten.”

https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2020/10/16/personal-generalitat-fara-teletreball-cinc/1068401.html     

Els consells de salut només són per als altres i l’Ajuntament té carta blanca  per a no fer-ne cas o fer-ho a mitges?