TOTHOM PER UN BON CONVENI

Companys i companyes,

Com segurament recordareu, la CGT, que és el tercer sindicat més representatiu en tot l’àmbit municipal, està exclosa de la mesa general de negociació a causa, no només de la negativa de l’Ajuntament, sinó també per l’activa oposició de CCOO, UGT i SAPOL a la nostra reivindicació en aquest sentit. És per això que no us podem oferir informació de primera mà del que s’està discutint, però tot i així volem deixar unes quantes reflexions.

Celebrem enormement que CCOO, UGT i SAPOL hagin decidit passar per sobre de l’acord que CCOO, UGT i CSIF a nivell estatal han signat amb el govern Rajoy i que està publicat al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4222. En aquest acord es parla d’una pujada de només un 1,75% per al 2018 i un 2,75% per al 2019 (un 4,5% sumant dos anys) més la possibilitat de negociar una bossa de diners equivalent al 0,2% de la massa salarial del 2017 més una altra del 0,25% de la massa salarial del 2018.

TENEN TOTA LA RAÓ ELS REPRESENTANTS ASSEGUTS A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ, AQUEST 4,5%+0,45% D’INCREMENT ACUMULANT DOS ANYS ÉS INSUFICIENT, VERGONYA ELS HAURIA DE DONAR ALS NEGOCIADORS ESTATALS

DES DE LA CGT TAMBÉ DEMANEM AL GOVERN MUNICIPAL QUE ES RECUPERI EL PODER ADQUISITIU I LA RESTA DE DRETS PERDUTS

Ens agradaria apuntar per altra banda que s’han d’aprofitar els marges de negociació al màxim. Les bosses del 0,2% i 0,25% sobre les masses salarials s’han de negociar amb intel·ligència, en el sentit de reduir la doble escala salarial que va imposar el SOM i de la qual ni ens hem desfet ni sembla que ningú no pensi com desfer-la. Ja vàrem perdre l’oportunitat de fer-lo amb la sentència de l’1% (us en recordeu?) aquella sentència deia que aquests increments de l’1% s’havien d’aplicar a la totalitat de la massa salarial i després negociar com es concretaven. En aquella ocasió els nostres negociadors van donar llum verda a un augment proporcional que resultava globalment inferior al que marcava la sentència i també es va permetre que en part beneficiés al personal directiu de nivell 28 i 30, al qual es va aplicar proporcionalment als seus sous el resultat de la conquesta sindical.

Ens agradaria que no tornés a passar.

També celebrem que els representants de CCOO, UGT i SAPOL a la Mesa General demanin, com de fet sempre ho hem fet nosaltres des de la CGT, l’establiment de la jornada de 35 hores setmanals sense reducció salarial, tot i que ells diuen ara que es tracta «d’anar cap a les 35 hores reals»

L’ACORD ESTATAL PERMET NEGOCIAR LA IMPLANTACIÓ DE LES 35 HORES JA, I TAMBÉ MILLORES EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ I ALTRES, DE LES QUALS NO ENS INFORMEN

Hi ha un altre tema que està a la palestra aquestes setmanes i que és la negociació de la nova RLT. Com sabeu, la RLT condicionarà no només les retribucions associades als llocs, també les condicions dels mateixos, els requeriments d’accés, els procediments de provisió… Diríeu que és poca cosa? Doncs no arriba que ningú ho estigui negociant o si ho està fent, en quins termes…

Ens agradaria, igual com segurament us agradaria a vosaltres, que els representants de CCOO, UGT i SAPOL a la Mesa General fossin una mica més transparents en la informació i que, per exemple, publiquessin les actes de les darreres reunions de la Mesa General i els documents de negociació que hagi presentat l’Administració. I també les actes de les meses sectorials que pel que diuen estan negociant de valent malgrat que les irresolubles discrepàncies publicitades són de caràcter general. Com us passa a vosaltres, nosaltres tampoc no en tenim aquesta informació encara que l’hem demanada a l’Ajuntament.

TOT EL NOSTRE SUPORT EN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI…

  • SI HI HA TRANSPARÈNCIA DEL QUE ES NEGOCIA

  • SI S’AVANÇA EN LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU

  • SI S’AVANÇA EN LA REDUCCIÓ DE LA DOBLE ESCALA SALARIAL

  • SI ES RECUPERA LA JORNADA DE 35 HORES SENSE PÈRDUA SALARIAL

  • SI ES MILLOREN LES CONDICIONS DE CONCILIACIÓ FAMILIAR

  • SI S’ACOMPANYA AMB UNA RLT PACTADA I JUSTA QUE ACABI AMB L’ARBITRARIETAT