QUINA MENA DE PREACORD DE CONDICIONS DE TREBALL ÉS AQUEST?

Després de mesos i mesos d’obscurantisme, les recents discrepàncies entre els sindicats de la Mesa General ens han permès a tots veure finalment quines són les grans línies de la negociació del nou Acord de Condicions de Treball. Tots i totes heu pogut accedir a l’esborrany de preacord enviat per la UGT, ara nosaltres passem a fer la nostra pròpia anàlisi.

PROGRESSOS EN MATÈRIA DE JORNADA, HORARI I CONCILIACIÓ

Feia anys que les lleis de pressupostos generals de l’Estat quan no retallaven en aquesta matèria, no permetien cap mena de progrés per la via de la negociació. Aquest any sí que es permet negociar i avançar en aquesta matèria.

El preacord fet públic aprofita tot el marge que li deixa la llei? No. Però s’ha de reconèixer que hi ha avenços significatius que no es poden menystenir.

APLICACIÓ DELS AUGMENTS RETRIBUTIUS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS

No esmenta el preacord quins són aquests augments, ja us ho diem nosaltres. Per al 2018 serà un 1,75% proporcional sobre tots els conceptes, més un 0,3% de la massa salarial que es pot destinar al que s’acordi a la Mesa de Negociació.

I a què es diu que es destinarà aquest 0,3% de la massa salarial segons el preacord? A nodrir el Fons de Pensions!

Considerem que no és en absolut la millor manera d’aplicar aquest import, per contra defensem com sempre hem defensat, que aquests diners s’han de destinar a millorar les retribucions del conjunt dels llocs de treball, absorbint diferències de retribució provocades pels CPM. És a dir, començant a reduir la doble escala salarial per la via de la millora de la valoració dels llocs de treball.

Es parla molt de pèrdua del poder adquisitiu, però només l’aplicació del SOM va significar una pèrdua de més del 2% de les retribucions dels llocs de treball, una reducció salarial que s’ha anat implantant implacablement a totes les noves incorporacions a llocs de treball. L’aplicació d’aquests augments addicionals haurien de beneficiar infinitament més al conjunt dels treballadors municipals reduint aquest decalatge ara superior al 2% que no pas deixant-lo anar a l’aigüera d’un fons de pensions que només beneficia als bancs i als comissionistes que participen en la gestió d’aquests fons.

Els únics fons de pensions que hem de defensar i potenciar aquí i arreu són els del sistema públic de pensions de la Seguretat Social! No donem passos per justificar la seva privatització total o parcial.

I SI NO T’AFECTA PROU LA DOBLE ESCALA SALARIAL…

Ara t’afectarà més, perquè la part més suculenta dels augments retributius es lliguen a l’antiguitat. I no hi ha cap garantia que els que assoleixin els criteris d’antiguitat a partir del 2021 arribin a percebre o millorar res. Entengueu-nos, ja ens sembla bé tenir millores per antiguitat, però havent diferències cada cop més marcades entre la situació del personal de nou ingrés i el que ja té el seu lloc de treball consolidat, pactar que per a moltes persones la part més important del seu sou sigui el que cobra per antiguitat comença a semblar obscè. Sí, són molt atractius els increments que s’ofereixen en funció dels anys «d’experiència», i ningú no voldrà renunciar a ells ara que s’han posat a sobre la taula, però no es poden fer servir per obligar-nos a oblidar el problema de la doble escala salarial i la necessitat d’una RLT com cal.

I ATENCIÓ, A SOBRE AMB DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE GÈNERE !

Molt clar en el cas, per exemple, de les educadores de les escoles bressol, per a les quals pel que es veu, l’experiència compta la meitat.

I s’hauria de veure comparativament el percentatge de dones que hi ha a la cada cop més gran plantilla de personal interí i temporal que difícilment es podrà beneficiar d’aquestes conquestes salarials.

QUÈ PASSA AMB LA RLT ?

Que virtualment es dóna per bona la «primera versió» que presentarà l’Ajuntament i que no és més que un SOM matusserament maquillat, amb la doble escala salarial intacta i alguns llocs preventivament devaluats per evitar reivindicacions particulars: «No importa quines siguin les funcions i responsabilitats que si les fa un interí és un lloc base».

Això sí, amb la promesa indeterminada de revisar la valoració dels llocs de treball… Quan? I sobre la base de què? De les absurdes i inconcretes descripcions que han estat cuinant per sortir del pas?

ELS CONFLICTES AMB L’HOMOLOGACIÓ DEL PERSONAL DOCENT,
PILOTA ENDAVANT !

El nombrós personal docent de l’Ajuntament fa anys que viu en un núvol indeterminat entre l’homologació amb el personal docent de la Generalitat i els pactes de condicions de l’Ajuntament. Cal qüestionar el pacte d’homologació, i començar una feina transparent, seriosa i democràtica per aconseguir les millors condicions laborals possibles sens perjudici de cap col·lectiu i que no oblidin considerar les molt diferents condicions de vida a la capital catalana.

El preacord es limita a dir que ja en parlarem i els docents queden exclosos de les suposades millores salarials.

SUPRESSIÓ DELS PACTES SECTORIALS !

Diu a la darrera línia del preacord que amb l’adhesió a l’Acord de Condicions tots els pactes i acords específics dels diferents organismes autònoms «decauen». És una clàusula inèdita en quasi 40 anys d’Ajuntaments democràtics que és inconcebible que es pugui acceptar per part de cap sindicat. Més quan un dels signants de la Mesa General resulta que té 0 representació a cap organisme autònom i que en canvi sindicats com el nostre amb una forta implantació a organismes autònoms no hem pogut anar a la Mesa ni d’oients.

PER ACABAR, EL QUE TROBEM A FALTAR

Per començar, compromisos clars respecta a com ha de ser la RLT i la nova definició de categories (continuarà sense existir el grup B – Grau superior de FP?).

Compromisos tangibles pel que fa als criteris de les bases de convocatòria de l’oferta pública i un calendari creïble i respectuós amb la llei (que mana convocar i executar no més tard de 3 anys des de l’aprovació de l’OPO).

PER PARLAR DE TOT AIXÒ US ESPEREM A
L’ASSEMBLEA QUE HEM CONVOCAT DES DE LA CGT

Recordeu, el dimarts 26 de juny de 13:00 a 15:00 al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. Carrer de Sants, 79. Sala d’Actes de l’Edifici de la Plaça Bonet i Muixí