Preguntes i respostes sobre l’acord d’aplicació de la sentència de l’1%

FORMULADES A LA MESA DE FUNCIONARIS EL DIA 23 DE FEBRER DE 2016

CGT:                        El que s’ha signat és una acta o un acord ferm?

Administració:     És una acta d’acord entre les parts sobre els criteris d’aplicació de la sentència

CGT:                        En el càlcul de la massa salarial no s’han inclòs tots els conceptes retributius. Existeix algun informe jurídic que justifiqui que això és conforme amb la definició legal de massa salarial aplicable?

Administració:     S’ha pres la referència del criteri de massa salarial que es va aplicar en el seu dia a la Mesa General de Negociació de l’Administració de l’Estat.

CGT:                        La nostra secció sindical ha demanat reiteradament i sense èxit que se li facilitin les dades pressupostàries d’origen que li permetessin fer els càlculs de massa salarial de manera independent i proposar alternatives, però no ha estat fins ara que s’ens ha donat un quadre amb dades pressupostàries bàsiques. Però nosaltres hem demanat repetidament una informació més detallada. Pensa l’administració donar-nos aquesta informació que venim demanant?

Administració:     Quina informació voleu? Torneu-la a demanar que la facilitarem.

CGT:                        Veiem que s’ha acordat crear un complement de sentència en el qual la massa salarial corresponent a l’antiguitat es reparteix linealment entre tota la plantilla. Podria confirmar l’administració que hauria estat possible legalment pactar de la mateixa manera un repartiment dels increments de forma més lineal sense vulnerar els termes de la sentència?

Administració:     Si hem acordat fer una mitjana de l’antiguitat per raons tècniques és evident que és legalment possible. Però entenem que el repartiment proporcional és el que millor s’ajusta al sentit de la norma, tot i que hauria estat possible un altre repartiment que fos més lineal.
CGT:                        L’Administració apunta que els conceptes salarials apareguts després del 2008 no estan modificats en aplicació de la sentència. Parlem en concret dels diferents trams de carrera, trams dels complements d’homologació de GUB i SPEIS i els nous trams de responsabilitat de part del personal de GUB i SPEIS?

Administració:     Efectivament.

CGT:                        Vist que els conceptes nous que no s’incrementaran tenen un caràcter predominantment lineal, no és cert que la proporcionalitat dels endarreriments es torna globalment regressiva, és a dir, que en definitiva les persones que per exemple ocupen un lloc base tindran un increment global proporcionalment més petit que les que tenen les altres retribucions complementàries més elevades?

Administració:     Sí que potser es redueix una mica la proporcionalitat en alguns casos.

CGT:                        I ara parlem de la transformació a les taules retributives del SOM. És cert que una part dels increments en molts casos anirà a parar al CPM?

Administració:     Efectivament, aquests increments es repartiran entre el complement específic, el complement circumstancial i el CPM d’acord amb les regles del SOM.

CGT:                        En tots els acords laborals es diu que «En resten exclosos el personal eventual de confiança i d’assessorament especial així com els funcionaris que desenvolupin llocs de treball amb complement de destinació 28 o superior». L’Ajuntament aplicarà igualment les taules salarials incrementades i els complements de sentència a aquest personal?

Administració:     Pel que fa als eventuals ens vàrem plantejar d’excloure’ls en el text de l’acord però vàrem pensar que era tonto, perquè de tota manera se’ls aplicaria perquè les seves retribucions estan homologades a les taules salarials. Pel que fa al personal d’alta direcció que té les seves retribucions fixades per decret, no tindran increment, però el personal directiu, funcionaris, de nivells 28 i 30 sí que tindran els increments.

CGT:                        Això pot quedar legalment emparat per aquest acord? Hi ha algun informe jurídic que ho avali?

Administració:     L’acord no avala els increments del personal eventual ni del personal directiu, però interpretem que és una conseqüència de la sentència. [CCOO i UGT afegeixen: si s’hagués aplicat l’increment el 2007 els hauria tocat, no? Doncs ara també.]

CGT:                        En vista de tot això, aquest acord és impossible de signar per part de la CGT.

One thought on “Preguntes i respostes sobre l’acord d’aplicació de la sentència de l’1%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *