General

la importància de l’IMSS (Serveis Socials- EAIAs-SIFEs i SARA) a l’Ajuntament de Barcelona

Companyes i Companys, aquest dimecres 29 de març son les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Barcelona. En aquest comunicat ens centrem en L’IMSS, un sector essencial a l’Ajuntament de Barcelona.

Per això volem recordar el paper fonamental de les treballadores de l’IMSS durant la pandèmia del Covid19 i com el nou conveni vigent actualment no ha reconegut la seva importància.

Durant la pandèmia de la Covid19, la plantilla del l’IMSS vàrem demostrar que som un servei essencial i vam estar al peu del canó en tot moment. Per això demanem per a la plantilla de l’IMSS una equiparació en drets als sectors també essencials més masculinitzats amb un annex propi en el conveni on s’especifiquin les seves condicions laborals.

En relació a l’Institut Municipal Serveis Socials, reivindiquem l’adequació dels Centres de Serveis Socials (CSS) amb l’obertura de nous i/o reforma dels existents, per a que tota la plantilla (actual i futura) tingui espais adequats per atendre degudament a la ciutadania de Barcelona.

En aquest sentit, demanem l’increment de plantilla atenent les necessitats reals de la població, sobretot en els barris i centres d’alta complexitat.

També demanem millorar el complement d’atenció de les UGAs (com a personal essencial). No estem d’acord en classificar el complement d’atenció al públic en 3 tipus (en funció de criteris arbitraris) doncs només hauria d’haver 1 i que el cobressin per igual tota la plantilla d’auxiliars administratius que fan atenció a la ciutadania. 

En relació a les Educadores d’Escoles (EDESC) i APCs volem un encaix real d’aquests programes dintre de l’IMSS i un equiparament de condicions (horaris, compensacions tardes, nits i caps de setmana -APCs- prevenció de riscos, etc.).

Volem un augment de la plantilla necessària per tots els perfils i serveis (SEAIAs, SARA I SERVEIS SOCIALS) per tal de donar resposta a les necessitats de la ciutadania i que es redueixi l’exposició dels professionals a factors de risc psicosocial. Donar cobertura adequada a les baixes de personal i oferir suport amb noves places estructurals als equips que ho necessitin. 

També volem millores de conciliació familiar i personal dintre de l’IMSS i establiment de ràtios per perfil, territori i jornada. 

En relació amb el teletreball lluitarem per a que cap perfil quedi exclòs com passa actualment (UGAs, Educadores d’Escoles i APCs).

Estem en contra de l’externalització del SADEP i continuarem lluitant per la municipalització de serveis externalitzats de l’IMSS com són el CUESB, SIS, SIS-FAM…

Continuarem vetllant per la implementació de mesures per prevenir els  riscos psicosocials, de salut i seguretat laborals. També proposant millores a l’actual protocol d’agressions. I cercant formes alternatives de cura als professionals com romandre un temps fora de l’atenció directa i poder aportar el coneixement tècnic que ofereix la base en altres espais de gestió i planificació de l’IMSS.

En relació al SARA demanem un segon equipament ja que l’actual es troba col·lapsat i no pot atendre les necessitats de les dones que pateixen violència masclista i els seus infants. D’altra banda, aquest servei necessita ampliar plantilla (Psicòlogues, Treballadores Socials i Educadores Socials) així com altres perfils com advocades i tècniques d’inserció laboral per tal d’oferir un servei de qualitat. I això passa igual que a la resta de serveis de l’IMSS doncs és necessari establir una ràtio per professional que tingui en compte les càrregues de treball i els riscos psicosocials. 

Finalment, davant de la gestió nefasta que ha realitzat RRHH de l’IMSS els darrers mesos amb la mobilitat, puntes COVID, borses d’urgència, etc. Vetllarem per la transparència i celeritat en la gestió de RRHH: borses, concursos, comissions de servei, etc. 

Com podeu veure, les nostres demandes tenen com a eix millorar les condicions de treball i, per tant, l’atenció dels ciutadans de Barcelona.

 Per tot això i més… 

vota CGT

Som la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona 

Per una administració pública transparent, democràtica de base, lliure de precarietat, especulació i privatització, i cap a una xarxa de serveis públics col·lectivitzats i al servei de les classes populars.

Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer en aquest correu:

ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org

Uneix-te a les nostres xarxes! Segueix-nos a:

Telegram: https://t.me/cgt_AjB

Twitter: https://mobile.twitter.com/CGT_AjBarcelona

Web: http://cgtbarcelona.org/ssab

Instagram: https://instagram.com/cgtajuntamentdebarcelona/