Informació sindical i de la CGT

T’agradaria que al comitè d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona hi hagués alguna delegada o delegat més de la CGT?
Si vols fer-ho possible, potser depèn de tu.

Implica’t i participa a les nostres llistes!!! Ens pots contactar a ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org . Tens més informació en aquest enllaç.

Per altra banda, recordem.  Què triarem a les eleccions sindicals?
Els sindicats han de presentar llistes amb tants membres, com delegats/des s’elegiran a cada “circumscripció” electoral.
I com va això?

Separem personal funcionari de tot tipus ( interins, de carrera, …) i personal amb contracte laboral.

1)- La immensa majoria de personal municipal som funcionari. Si treballem a Casa Gran, a districtes, gerències, instituts o qualsevol organisme autònom votem conjuntament per elegir les persones membres de la Junta de personal.

Fa quatre anys va ser per elegir 39 delegats (els sindicats presentaven llistes amb almenys 39 candidats) i els resultats van ser:
CCOO 13, UGT 9, SAPOL 7, CGT 5, SPPM-CAT 3 i ASI 2.
SAPOL i SPPM-CAT són bàsicament sindicats policials i, al ser tots el personal de Guàrdia Urbana funcionariat, normalment es presenten a la Junta de Personal i prou.2)- Una part petita del personal municipal té contracte laboral (en el cens actual 1167 persones).
El personal laboral que penja directament de Casa Gran (Gerències, Districtes, etc.) trien directament el seu comitè d’empresa, que anomenen, potser no massa correctament, comitè d’empresa de l’Ajuntament.  Així el comitè d’empresa de l’Ajuntament té 13 delegats que representen a 294 treballadors.
I això s’acaba aquí? No.
El personal funcionari dels instituts i altres organismes autònoms ja hem dit que estan tots representats a la “Junta de personal”.
I que passa amb els seu personal laboral?
Tenen el seu propi comitè d’empresa en funció del nombre de laborals existents. En comitès petits (menys de 9 membres i l’IMI) triaran els seus delegats en una sola llista. En els de 9 o més delegats (excepte l’IMI) hi haurà dues llistes: una per a tècnics i una altra per a especialistes, depenent del grup professional del personal.I quants delegats/des trien els instituts i organismes?
I. Cultura 9;  I.M. Barcelona Esports 1;  I.M. Educació 3;  I.M. Habitatge i Rehabilitació 9; I.M. Hisenda 5;  I.M. Informàtica 9;  I.M. Mercats  1;  I.M. Paisatge Urbà  1;  I.M. Pers. Discapacitat 1; I.M. Serveis Socials 3; ASPB (Salut Pública) 9; CEB (Consorci Educació) 9.Alguns organismes com el Consorci de Biblioteques, l’I.M. d’Urbanisme i altres, han celebrat ja eleccions en diferents dates.I això és el que triarem ben aviat.
Fins a la propera!!
Ah, per cert. Si lluites pots guanyar. Si no lluites estàs perdut.