I la salut? Bé, gràcies

Parlar de seguretat i salut laboral no és cosa de broma. En què pot afectar el lloc de treball a la nostra salut?

1) A nivell col·lectiu.

2) A nivell individual.

Tot recordant que la majoria d’organismes autònoms tenen comitès de seguretat i salut propis per a les seves especificitats i que hi ha una taula general de l’Ajuntament i altres per a bombers i Guàrdia Urbana, parlarem de temes comuns.

1) A nivell col·lectiu cal vigilar com són les instal·lacions, equipaments, edificis, mobiliari. Les condicions d’ordre, ventilació i neteja. I com poder-ne sortir en cas d’emergència.

Quan s’ocupa un edifici per primera vegada, quan es fa una reforma o redistribució important, o simplement periòdicament, cal fer una avaluació de riscos laborals. Es miren coses com l’espai mínim per treballador/a, zones de pas, les condicions ambientals,  l’existència de llum suficient, l’absència de soroll molest, l’existència de cablejat recollit, la possibilitat d’electricitat estàtica, la seguretat i manteniment de les instal·lacions, la disposició i seguretat del mobiliari i maquinària, la senyalització de riscos elèctrics i vies d’evacuació, etc.

Normalment a aquestes avaluacions hi van com a observadors els delegats de prevenció. Però quan alguns sindicats acaparen incorrectament aquests llocs de delegats de prevenció, els sindicats que no en tenen segueixen fent la seva feina d’una altra manera: quan detecten algun problema o alguna reforma en algun edifici municipal fan el corresponent “comunicat de risc“, llavors se’ns avisa per acompanyar en la comprovació o avaluació, que provocarà prendre les mesures correctores que corresponguin.

A tall d’exemple en  els darrers 2 anys des de la CGT hem fet uns 150 comunicats de risc, molts dels quals podeu veure en aquest enllaç:

http://www.cgtbarcelona.org/ssab/seguretat-i-salut-laboral/

També hi trobareu altres actuacions en temes de seguretat i salut laboral que ocupen l’equivalent a unes 20 pàgines. A la CGT seguim el criteri de no tenir alliberats, però es pot fer molta feina sense necessitat de ser un sindicalista “professional”.

Seguim. Per altra banda també cal estar preparat per quan cal sortir d’un local o edifici per si en passa alguna de grossa. Per això s’elaboren els plans d’emergència i evacuació, es forma als membres de l’equip d’emergència i es fan els simulacres d’evacuació.

2) A nivell individual.

Cal tenir en compte que tot i que els sindicats ajudem, acompanyem i assessorem, també hi ha moltes actuacions que qualsevol treballador/a pot moure pel seu compte.

Per exemple pot fer el comunicat de risc (quan consideri que hi ha alguna cosa en el seu lloc de treball que li pot perjudicar la salut), o també pot demanar que es valori l‘adaptació del seu lloc de treball per motius de salut (quan creu que caldria fer canvis en el  lloc de treball per tal de protegir-la).

Si tens un problema de salut concret que requereix l’adaptació del lloc de treball, és a dir, unes condicions de treball diferents a les generals, l’Ajuntament pot adaptar el lloc de treball després de fer la valoració mèdico-laboral. Donem per cas uns dolors crònics a mà o canell:  pots demanar ratolí sense cablejat.

De vegades, com en casos d’hipersensibilitat química o electromagnètica, fins i tot cal buscar un nou lloc físic si les mesures preventives no donen resultat o no es poden aplicar.

Aquesta adequació de lloc de treball es demana per mitjà d’una sol·licitud i el seu procediment i la documentació a aportar està penjat a la intranet, junt amb altres informacions de prevenció de riscos laborals.

Amb ajuda o no dels sindicats, que més podem fer?

Quan hi ha algun problema que detectem, tipus reflexes de llum a la pantalla, manca de reposapeus, un armari no collat… Primer de tot directament, o via el cap corresponent, cal avisar al responsable de manteniment o administració interna (sí, aquell interlocutor a qui demaneu que us canvi un fluorescent), que moltes vegades fan cas. Si el tema no es soluciona  podeu contactar amb un sindicat i ens dirigim al departament de prevenció per a que s’arregli.

De vegades passen coses “més grosses”: ambient carregat, electricitat estàtica amb enrampaments i sequedat a ulls i gola,… Que no s’han de deixar passar, ja que deriva en malalties, per exemple els casos de lipoatròfia. També ens podeu contactar (a la CGT preferentment per correu-e  ja que al no tenir alliberats no tenim una persona pendent del telèfon).

Però no tot s’acaba amb els riscos físics, de seguretat, higiene i ergonomia. També hi ha els riscos psicosocials. Aquí l’acompanyament sindical potser és més necessari. L’estrès i el burnout (estar cremat) cal atacar-los amb formació i reorganitzacions del treball.  Pel que fa a l’assetjament laboral  hem de ser una mica crítics, existeix un bon protocol a l’Ajuntament per denunciar casos, fer la valoració i proposar solucions, però alguna cosa falla quan en quasi tots (o tots) els casos que s’han tractat la conclusió ha estat que no hi havia assetjament. I és una llàstima haver d’acabar en vies judicials.

I tot desitjant que la campanya electoral ni us estressi ni us acabi cremant, cuideu-vos i cuideu de la vostra salut.

Aprofitem per adjuntar-vos les solucions als mots encreuats i a la sopa de lletres incloses als fulletons de campanya:

Mots encreuats:

Solucions mots encreuats:

Sopa de lletres:

Solucions sopa de lletres: