El Pacte de l’Euro: la nova estratègia de la Unió Europea, al servei de les Grans Empreses i el Capital

[Web de la Confederació General del Treball de Catalunya] El Pacte de l’Euro: la nova estratègia de la Unió Europea, al servei de les Grans Empreses i el Capital.