DEFENSANT ALS INTERINS

Normalment no fem difusió dels continguts dels correus-e que ens feu arribar, i menys els que fan comentaris sobre correus dels altres sindicats. Però vist els darrers correus massius (de sindicats que han signat el decret “Icetazo” a nivell estatal i no han convocat la vaga del 28 d’octubre) que semblen un atac directe per invisibilitzar la lluita pel personal interí amb mesures de pressió com són les manifestacions i les vagues , fem una excepció per l’interès dels continguts. Incloent una part dels mateixos i agraint als seus autors les seves explicacions. Per altra banda també hem rebut un correu-e de la Plataforma del personal interí de l’ajuntament de Barcelona  que ens demana la seva difusió.

    Correu-e de la plataforma d’interins:

ACLARIMENTS RESPECTE LA LLUITA DEL PERSONAL INTERÍ  

La Plataforma del Personal Interí de l’Ajuntament de Barcelona (PPIAB), no té cap intenció d’entrar en discussió amb els sindicats que manifestament estan intentant desmobilitzar la vaga de demà. Però sí que voldríem fer algunes puntualitzacions:   Recordem a tot el personal interí que són aquests sindicats els que han pactat a Madrid l’anomenat “Icetazo” (RDL 14/2021), quan podien perfectament haver exigit el desenvolupament de la llei que permetés l’aplicació de l’article 61.6 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).  

Recordem també que aquests mateixos sindicats, que ara es preocupen tantíssim de la sort del personal interí són còmplices, per activa o passiva, de la situació en la qual ens trobem en aquests moments, en haver consentit l’incompliment sistemàtic de la llei per part de l’Administració, la qual cosa ha permès la multiplicació de personal interí amb més de tres anys d’antiguitat.  

Si ets interí, ja saps quina és la teva situació i també qui està lluitant pels teus drets. Defensa’ls i uneix-te a la VAGA DEL 28 D’OCTUBRE.  

   Continguts d’interès de correus-e rebuts:  

“La funcionarització de personal per concurs de mèrits es troba recollida a l’article 61.6 del TREBEP (quina circumstància pot haver-hi més excepcional que tenir personal en frau de llei i no complir sentències del TJUE), pel que sobta que s’intenti vendre que és inconstitucional (és inconstitucional el TREBEP?).”  

“Per altra banda l’incompliment sistemàtic de la llei i la connivència d’alguns sindicats amb  l’administració és el que ha permès la multiplicació dels interins de més de tres anys d’antigüitat”  

“Tot això a més, tenint en consideració que l’alternativa, indemnització pels interins en frau que siguin cessats + sanció a l’Administració, és inassumible econòmicament i que la Comissió Europea condiciona ajuts del Pla Next Generation a la solució de la temporalitat aberrant a l’Administració i al compliment d’una Directiva de l’any 1999, que sí està transposada pel sector privat”  

 “El  RDL 14/2021  s’ha aprovat amb el suport de CCOO i UGT (i CSIF), i si ara hi ha un tràmit de projecte de llei on s’hi ha presentat esmenes no ha estat pas gràcies a aquests sindicats, que ja donàveu per bo l’ICETAZO.”

  “ La lluita obrera històricament no s’ha circumscrit a la legalitat (fet que contínuament heu esmentat com a excusa per al vostre posicionament) sinó a la lluita pels DRETS dels treballadors i per allò que és JUST, si tal i com esgrimiu ara la lluita s’hagués limitat a reclamar allò viable segons la legalitat vigent en cada moment el 95% dels avenços assolits no s’haguessin dut a terme, ja que tots eren o bé il·legals o bé alegals en el moment de reclamar-los (la jornada de 8 hores no era legal en el seu moment i ningú ho va tenir en compte a l’hora de reivindicar-la).”

  “La sentencia que ha sortit aquesta setmana d’un jutjat de Madrid indica clarament els motius pels quals s’anul·la una oposició i es fa fixos a 22 treballadors, i la raó és tan simple com donar compliment a la legalitat europea (reflectida en diverses sentencies i autos del TJUE) que, com bé sabeu per la recent controvèrsia amb Polònia, és jeràrquicament superior a qualsevol normativa estatal inclosa la Constitució. Cert que la legalitat europea no indica com a solució directa fer fix al personal en frau de llei, però diu que si a l’ordenament estatal no hi ha sanció (com no hi havia fins ara i com continua sense haver-hi) l’opció és fer fix el treballador”.  


US ANIMEN A PARTICIPAR DE LA JORNADA DE VAGA DE DEMÀ