Concentració contra els Pressupostos de l’Estat 2017: Lluitem pels Serveis Públics i pels drets de tots els treballadors/es que els presten

Dimecres 7 de juny a les 18:00 a la cruïlla Mallorca / Roger de Llúria (Delegació del Govern de l’Estat)

Tant és el que digués l’acord entre el govern del PP i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, el que està clar és l’ús i l’aplicació que en farà el govern del PP i que en un text més breu que el de l’acord consta al projecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017:

Artículo 19
«Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento.»

Aquest és el text un cop superades a la comissió de pressupostos les esmenes en contra d’ERC, Unidos Podemos i PdeCat. Cosa que han fet possible donant suport al PP i a Ciudadanos el vot comprat del PNV i el diputat canari. I com ja us hem explicat, aquest pressupost inclou més perles de l’estil al seu TÍTOL III.

Per als incrèduls: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-10.PDF#page=29

 

NO ENS PODEM QUEDAR QUIETS !!

 

Aquesta secció sindical, juntament amb els companys de Sanitat i Ensenyament de la CGT hem convocat una concentració davant de la Delegació de Govern, a la cruïlla dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Serà el dia 7 de juny a les 18 hores.

 

ASSISTIU I AJUDEU A FER DIFUSIÓ !!

POTSER SUPERARÀ LA VOTACIÓ AL CONGRÉS DELS DIPUTATS, PERÒ NO HEM DE PERMETRE QUE S’APLIQUI,
I AIXÒ ES FA AL CARRER !!