LA CGT HA DE PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Les que ens llegiu sabeu que els tribunals han declarat nul el Sistema d’Ordenació Municipal i altres acords que es van prendre entre el 2012 i el 2013 en el seu desplegament. La sentència de nul·litat és ferma des del mes de setembre passat i tal com hem explicat anteriorment, ningú no ha de témer pels seus drets professionals o retributius encara que s’haguessin pogut revisar o acordar en aplicació del SOM.

La nul·litat del SOM ens deixa, de facto, sense cap catàleg de llocs de treball aplicable ni cap dimensionament o estructura organitzativa que permeti, per exemple, fer concursos de provisió de llocs de treball o fer decrets de reorganització de l’Administració Municipal.

AIXÒ ÉS RESPONSABILITAT ÚNICA I EXCLUSIVA
DE LA GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS
I SUBSIDIÀRIAMENT DEL GOVERN MUNICIPAL

Han deixat passar ja tres mesos sense fer cap altra cosa que conspirar per tornar a enganyar a tots plegats provant de fer empassar al Consell Plenari Municipal un acord de reaprovació de tots els acords del SOM anul·lats pels tribunals, maniobra que la nostra denúncia i l’activa oposició dels sindicats presents a la Mesa General van aconseguir avortar.

Ara s’ha d’iniciar urgentment la negociació per a la formalització d’una autèntica Relació de Llocs de Treball (RLT), que serà de fet la primera des del 1979, data de les primeres eleccions municipals de l’actual règim.

NO HEM DE PERMETRE QUE L’AJUNTAMENT TORNI A ESQUIVAR LA LLEI EN AQUEST PUNT

L’acord de negociar una RLT estava inclòs a l’Acord Marc de Condicions de Treball de l’any 2012, un Acord Marc que la CGT va negociar i signar juntament amb CCOO, UGT i SAPOL i que en aquest aspecte de la RLT va ser vulnerat per l’Ajuntament.

EXIGIM FORMAR PART DE LA NEGOCIACIÓ DE LA RLT PERQUÈ:

  • Com diem, formem part dels signants de l’Acord Marc de Condicions de Treball del 2012 que preveia la negociació de la RLT
  • Som el tercer sindicat més representatiu a nivell municipal, per davant de SAPOL, que pot tenir dos delegats més entre els funcionaris però que no té cap entre els laborals (la CGT té 13 delegats en representació de laborals de 4 organismes autònoms en l’àmbit d’aplicació de l’Acord Marc).
  • Per l’anterior, la nostra exclusió de la Mesa General de Negociació es va fer en frau de llei, i així ho demostrarem judicialment en el decurs de la demanda que tenim en tràmit des de fa molts mesos.

En el cas que malgrat tot sens vulgui deixar de banda en aquesta negociació, anunciem ja des d’ara que

CAP DELS 18 DELEGATS QUE TÉ LA CGT ENTRE FUNCIONARIS I LABORALS
SIGNARÀ, S’ADHERIRÀ O RATIFICARÀ CAP ACORD DE RLT
EN LA NEGOCIACIÓ DEL QUAL NO HAGI PARTICIPAT LA CGT.

TANMATEIX, ENS RESERVEM EL DRET DE RECLAMAR LA NUL·LITAT DE CAP ACORD DE RLT
SI SE’NS EXCLOU DE LA NEGOCIACIÓ I POSTERIORMENT ELS TRIBUNALS DECLAREN
QUE TENIEM DRET A PARTICIPAR A LA MESA GENERAL.

 

PERQUÈ CONSIDEREM TANT IMPORTANT LA NOSTRA PARTICIPACIÓ EN LA NEGOCIACIÓ DE LA NOVA RLT

La RLT és un aspecte central de les condicions laborals i professionals de tota la plantilla, tant individual com col·lectivament, i en aquest sentit la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona la venim reclamant de forma central i reiterada des de la nostra reaparició l’any 2007.

Al nostre darrer programa electoral dèiem al respecte:

«Confecció d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) exhaustiva, amb indicació clara de funcions, objectius, requisits d’accés, formació recomanada i tipus d’experiència a valorar»; un punt que desenvolupàvem al nostre darrer comunicat, parlant de «Una RLT que reivindiquem que contempli una valoració justa de tots els llocs de treball, que garanteixi que a igual feina, igual salari, que contingui els requisits per a l’ocupació de cada lloc de treball incloent els requeriments de formació i l’itinerari professional (de cara a una valoració justa i objectiva dels mèrits en els concursos) i que doni eines per crear autèntics plans de formació i de carrera professional.»

En aquesta negociació hi ha a més altres elements associats molt importants, com la definició de les categories professionals, la carrera horitzontal o aspectes determinants en la quantificació i repartiment de l’Oferta Pública d’Ocupació. Aquí dèiem al nostre programa: «Professionalització progressiva de la plantilla actual (adequació entre titulacions acadèmiques i categories facilitada per una política seriosa de beques, formació continuada amb obtenció de titulacions oficials i oportunitat de promoció interna vertical i horitzontal entre categories). Desenvolupament d’una carrera horitzontal amb caràcter universal no arbitrària».

Ens temem molt que la Gerència de Recursos Humans està molt lluny de voler contemplar tots aquests aspectes, i que ben al contrari provarà de mantenir la situació actual sotmetent o anul·lant tota oposició sindical.

ÉS PER TOT AIXÒ QUE HEM DE SER-HI