BENVINGUDES A L’AJUNTAMENT, 28 Noves companyes de les escoles bressol Caspolino, Enxaneta i Patufets, 55 dels serveis SARA i PIAD

El dia 21 de juliol passat la Comissió de Govern de l’Ajuntament va prendre l’acord definitiu de subrogació cap a l’IMEB de les tres escoles bressol que es van crear el mandat anterior en règim de concessió administrativa, i que ara, des del dia 1 de setembre, passen a ser de gestió directa com totes les altres escoles bressol, com haurien d’haver estat des del principi.

És public també que l’Ajuntament ha posat en marxa la municipalització del SARA i el PIAD, dos serveis d’atenció a les dones fins ara de gestió indirecta. L’Ajuntament ha anunciat ja que a l’octubre es materialitzarà aquesta decisió amb la internalització de 55 treballadores que venen prestant aquests serveis.

La nostra secció sindical, primer, i la plataforma creada aquest mateix any amb el nom «Municipalitzem – Plataforma per l’Ocupació Pública» vàrem dir des del principi que la municipalització s’havia de fer i que el personal que actualment treballa en els serveis externalitzats tenia tot el dret a mantenir els seus llocs de treball en les condicions de continuïtat que portaven als seus contractes.

El govern municipal ha materialitzat la voluntat política, i el Secretari General de l’Ajuntament ha certificat que en aquest cas l’aplicació de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i la Directiva Europea 23/2001/CE avala plenament el dret dels treballadors afectats a mantenir la vigència dels seus contractes. ÉS EL QUE SEMPRE, SENSE AMBIGÜITATS, SENSE AMAGAR-NOS, HEM DEFENSAT. I HO CELEBREM.

Amb la municipalització tothom guanya

Aquesta mena d’acords CREEN NOUS LLOCS DE TREBALL A L’ESTRUCTURA MUNICIPAL QUE ABANS NO HI EREN. Venen ocupats, com hem vist, pel personal que fins ara els estava desenvolupant. Un personal que no anirà a ocupar cap altre lloc de treball de l’estructura municipal i que si vol consolidar-se com empleades públiques haurà de passar tard o d’hora i com tothom per unes oposicions lliures.

Aquests llocs de treball generaran Oferta Pública d’Ocupació addicional, diferent de la ja prevista per l’Ajuntament i que no disminueix cap altre previsió de places present o futura.

Les baixes per finalització de contracte o les eventuals substitucions dins aquesta plantilla de places internalitzades es cobriran eventualment amb personal de les borses i definitivament amb les persones funcionàries que superin un futur procés d’oposicions o arribin en un concurs de trasllat.

Des del punt de vista de l’interès general, la municipalització també suposa un estalvi, vist que ja no s’haurà d’abonar cap IVA ni suportar cap benefici empresarial per la gestió indirecta del personal que presta el servei.

Encara queden molts llocs de treball per municipalitzar

Començant per les mateixes tres escoles bressol i a totes les altres gestionades ja per l’Ajuntament. Es tracta de les educadores bressol de suport educatiu i que estan sota empreses contractistes des de ja fa massa temps, quan el model d’escola bressol municipal es va subvertir «per fer-lo menys costós» i que a la pràctica va suposar la supressió del doble torn d’educadores. Aquestes companyes suporten unes condicions de treball absurdes i precàries que entenem que s’han de corregir, i a continuació, municipalitzar.

També tenim el cas de les denúncies per cessió il·legal de treballadors de BTV, que des del desembre de 2014 i fins ara, han presentat més de 160 treballadors per demostrar que treballen a Informació i Comunicació de Barcelona SA (la societat pública que gestiona BTV) i no pas a la productora externa que els signa els contractes. Quatre d’ells fins i tot ja van aconseguir la primera sentència favorable el novembre del 2015. Contra aquesta sentència, incomprensiblement ateses les declaracions polítiques del govern municipal, l’Ajuntament ha presentat recurs.

EXIGIM DE L’AJUNTAMENT QUE ADOPTI EN TOTS ELS CASOS UNA ACTITUD ACTIVA I POSITIVA EN FAVOR DE LA INTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS I DE LES PLANTILLES. SENSE EXCLUSIONS.

Municipalitzem tots els serveis finançats amb els pressupostos públics municipals

Com hem vist, la subrogació dels serveis i dels contractes del personal que els presta és una via legal i sense contraindicacions per recuperar llocs de treball públics i generar nova oferta pública d’ocupació, lliure de les traves que volen imposar les successives lleis de pressupostos generals dels nefastos governs de Madrid.

És vital que el govern municipal apressi sense dubtes tots els processos de municipalització. Cada contracte o concessió renovada ara és una ocasió perduda i un grapat més de treballadors i treballadores abandonats a la precarietat.

MUNICIPALITZEM TOTS ELS SERVEIS.

PER EQUITAT EN LES CONDICIONS DE TREBALL.

PER RESPECTE A LA CIUTADANIA.

PER UN ÚS RESPONSABLE I EFICIENT DELS RECURSOS PÚBLICS.