9 de març: Per la gestió directa dels serveis públics: Participeu i féu difusió!