EL 8 DE MARÇ, TENIM TOTES LES RAONS PER A UNA VAGA DE 24 HORES

Companyes i companys, cal evidenciar que també en aquesta administració nostra tenim moltes raons per fer vaga i proposem que aquesta sigui la vaga general del 8 de març, fent-nos ressò de la crida que fa el moviment de dones, aplegant dones feministes i treballadores que històricament, hem patit i estem patint l’opressió com dones i l’explotació com treballadores. Juntament amb els nostres companys, quotidianament el Capital ens ha pres la màxima plusvàlua a les empreses de producció i el màxim rendiment al sector de serveis, incloent l’Administració pública. Una Administració que avui encara conserva nominalment unes condicions laborals en general dignes, producte de les lluites durant anys, però a la qual avui i des de fa ja un temps que som testimonis de la irrupció progressiva de la precarietat i de l’enfonsament de les condicions de les treballadores dels serveis públics per les externalitzacions i les privatitzacions. Això ha estat la venda al Capital i per part dels successius governs, dels sectors d’activitat d’una administració que paguem totes. I és així com el Capitalisme en treu beneficis del nostre treball, dels nostres impostos, dels serveis bàsics i fins i tot dels sistemes de protecció de la població en risc que ho està per efecte d’aquest mateix sistema Capitalista.

Amb les retallades pressupostaries dels últims anys sobre els sistemes públics de sanitat, educació, serveis socials, etc., s’han perdut drets socials essencials. Sistemàticament en els últims 30 anys la ma d’obra a l’administració amb aquestes externalitzacions s’ha precaritzat, suposant per les treballadores i treballadors de aquest serveis públics una pèrdua de drets laborals, socials i professionals, sotmesos a uns convenis de misèria, permesos gracies a unes reformes laborals que fan possible que els empresaris apliquin a les empreses convenis cada cop pitjors.

Això no està passant a l’Administració del costat, també està passant a casa nostra, tenim companyes i companys al costat amb categories i feines similars a les nostres com empleades i empleats directes de l’Administració, companyes i companys que estan rebent per exemple: salaris de un 30 o 40 % menys que nosaltres, amb unes vacances o dies de permisos inferiors a nosaltres, amb flexibilitat horària o amb dones amb pors de agafar permisos per conciliació per si no les fan el següent contracte (evidentment la explicació en una suposada societat de drets, no serà aquesta), etc.

I el exemple més sagnant d’aquesta situació és en sectors majoritàriament ocupats per dones, com és el cas dels serveis socials a la nostra Administració, amb un percentatge altíssim de subcontractació, amb llocs de treball majoritàriament ocupats per dones, professions per la cura de les persones, desvaloritzats pel Capital i els seus governs en contraposició a professions u oficis majoritaris d’homes. Algun exemples de sectors majoritàriament de dones i precaritzat: Ajut a domicili, residències, educació infantil, etc.

Aquesta vaga és també per exigir:

  • Recuperació dels drets perduts amb els decrets del governs, de conciliació de la vida laboral y professional, recuperem serveis públics i gratuïts per les persones que permetin dignificar la vida de les dones treballadores majoritàriament responsables de les cures dels familiars.
  • Recuperació i creació de Serveis Públics de qualitat, amb internalització de les plantilles actuals de treballadores i treballadors.
  • Recuperació dels drets socials per al conjunt de les dones: Sanitat, Ensenyament, Serveis Socials, Llei de Dependència, habitatge assequible per a totes i tots.
  • Amb les nostres companyes i companys subcontractats, contra la precarietat laboral i social a les que estan condemnades doblement les dones. Derogació de les reformes laborals.
  • A igual Treball igual salarial /condicions professionals i socials iguals per dones que per homes.

Contra la violència sistemàtica que pateixen milers de dones per la violència masclista, per la doble violència sobre les dones a les guerres.

Contra la violència del Capital amb la doble explotació com responsables les dones de les cures, i les desigualtat laborals a les empreses.

Entre d’altres per aquestes raons cridem a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament i OOAA a participar activament a la convocatòria mundial de
vaga general de 24 hores, el 8 de març

Les cites unitàries previstes per la xarxa de col·lectius feministes i sindicats convocants són:

A LES 12 A LA PLAÇA CATALUNYA

18:30 MANIFESTACIÓ (Passeig Gracia /Diagonal)

CONTRA TOTA VIOLÈNCIA O DISCRIMINACIÓ A LES DONES

TOTES I TOTS JUNTES A LA VAGA EL 8 DE MARÇ