25N CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER LA MILLORA DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES QUE L’HAN PATIT.

.
Aquest 2020, com cada any, volem reivindicar un Ajuntament i una ciutat lliures de violències masclistes. Celebrem que el consistori tingui un posicionament públic clar i valent contra la violència masclista i que s’hagi avançat en polítiques de gènere i en atenció a les persones que més pateixen aquestes formes de violència. Però també tenim el convenciment i la certesa que cal aprofundir en aquesta lluita, cal seguir avançant i anar més enllà.   Exigim a l’Ajuntament de Barcelona:

  • Que augmenti la partida destinada a la lluita contra la violència masclista. L’Ajuntament ha de fer front a la crisi social i sanitària actual.
  • Que municipalitzi tots els serveis municipals externalitats d’atenció a persones que han patit violència masclista. Que siguin internalitzats el Servei d’Atenció a Homes per la promoció de les relacions no violentes (SAH), el Servei d’Atenció Social (SAS),  la Unitat Municipal contra el tràfic d’Éssers Humans (UTEH) i el Centre Municipal d’Acollida d’Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM). Els serveis essencials no poden estar en condicions de precarietat i en gestió privada, han de ser serveis públics interns de l’Ajuntament.
  • Que s’escolti a les treballadores del Servei d’Atenció Recuperació i Acollida (SARA) i es pugui arribar a un acord horari conciliador per a les treballadores d’aquest servei i que millorin les seves condicions de treball, prenent les mesures necessàries per a reduir les càrregues de treball.
  • Que es plantegin millores en tots els serveis d’atenció a la violència masclista de l’Ajuntament, tots els anomenats anteriorment així com els Centres de Serveis Socials (CSS), que també atenen a les persones que han patit aquestes violències.
  • ​Que la informació sigui més transparent en la gestió d​els casos de violència masclista dins l’organització (en forma d’assetjament sexual i/o per raó de sexe) i es publiqui periòdicament el nombre de dones ateses i els tipus de violència identificats.
  • Que la gestió dels recursos humans sigui veritablement feminista, vetllant pel dret a la conciliació de totes les treballadores municipals possibilitant la cura i la vida social i familiar.

​DEFENSEM I MILLOREM ELS SERVEIS PÚBLICS D’ATENCIÓ A PERSONES QUE HAN PATIT O PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA! MUNICIPALITZEM ELS SERVEIS DE FEMINISMES!